onsdag 14 december 2016


End of Term
Obs!
All grade sixes arrive in school at 8:00 in the morning tommorow Wednesday the 21st, 2016

Information till vårdnadshavare på

Johannes skola!

 

Nu är det inte mycket kvar på höstterminen 2016. Vi avslutar den med en gemensam samling för alla klasser på skolan den 21 dec kl. 8.20 på skolgården.

Vid denna samling är även vårdnadshavare välkomna att delta. Resten av skoldagen, med jultema, är enbart för elever och pedagoger.

 

Eleverna slutar sin skoldag enligt följande:

F-1            13.00

2-3            13.30

4-6            14.00

 

Vi vill passa på att önska alla (elever, vårdnadshavare och personal) en riktigt 

Skolledningen på Johannes skola

 

 

måndag 19 september 2016

Extra Notes for Social Studies

If you click on the icon "Homework" and scroll down , there is extra terminologies explained from Social Studies about" Law and Order"

fredag 16 september 2016

French Teacher

Eva Andersson has been recruited as the new French teacher. She will be available next Wednesday.

torsdag 1 september 2016

Food Chain

Introduction to Ecology (link)
        Ecosystem Ecology (link)
The trophic level of an organism is the position it holds in a food chain.

Primary producers (organisms that make their own food from sunlight and/or chemical energy from deep sea vents) are the base of every food chain - these organisms are called autotrophs.

Primary consumers are animals that eat primary producers; they are also called herbivores (plant-eaters).

Secondary consumers eat primary consumers. They are carnivores (meat-eaters) and omnivores (animals that eat both animals and plants).

Tertiary consumers eat secondary consumers.

Quaternary consumers eat tertiary consumers.

Food chains "end" with top predators, animals that have little or no natural enemies.Food Chain  (link)