fredag 29 april 2016

Week 17 and 18

 The children have done the Mathematics test that was postponed. On Wednesday the 11th May, week 19 the children will have a test from what they have learned about sound. They will be issued with a guide on areas to concentrate on as they prepare for the test. There is also a link on the blog that is beneficial to go through in preparation for the test.
Normal routines like weekly spelling tests may change sometimes depending on the workload that the children have.
Spelling words are now available on the blog.
Next week the children will have a short week. They will be in school from Monday to Wednesday only. Children are to resume normal classes as usual on Monday the 9th May.
 Denna vecka har vi arbetat vidare med stavning. Vi har börjat från grunden med vokaler, konsonanter och stavelser. Vi har pratat om hur lång och kort vokal, mat-matt, styr dubbelteckning i svenska språket samt arbetat sammansatta ord/särskrivning och låneord. Under de närmaste veckorna kommer vi att gå igenom ett antal olika regler som styr stavningen på svenska. Det är roligt att så mycket frågor och funderingar kring stavning dyker upp hos barnen!
 Vidare har vi fortsatt med arbetsområdet om media & källkritik. Vi har diskuterat medier och pratat om begrepp som massmedier och kommunikation. 
Vi har även jobbat vidare med våra historiska podcasts. Allt detta och lite till fortsätter vi med under kortveckan 18.

Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i  läsprotokoll)
SO: Fem elever/vecka ha i läxa att välja en nyhet att ta med till skolan och presentera kort för klassen. Nästa veckas nyhetsbevakare väljs på måndag.

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5

Johannes skola

fredag 22 april 2016


The lecture about children`s internet habits was very informative. The children were guided into benefits of the use of the internet. They got concrete guides of legal issues concerning the common apps that children use frequently.
 The Mathematics test was postponed to next Wednesday. Some children have already started doing Geometry. As soon as they are done with the topics we are to cover in grade 5 they will obviously
advance to grade 6 work. If they are ahead of time they will have plenty of time to prepare for the National Tests.nThe experiments we have done with sounds have been very exciting. There are a couple of activities that they can test out at home.
I issued the children with hard copies “Application for  Mother Tongue” forms for English. This is a usual formality that students in the bi-lingual classes have to do every academic year. Please remember to hand them in as soon as you have filled them.

 kvarglömt saker kommer att finnas för påseende och hämtning nästa vecka, dvs v 17, i aulan. Det som är kvar därefter skänks/ alternativ slängs bort.

I veckan har vi kommit igång med de två nya arbetsområden inom svenska och SO, Media och källkritik (samhällskunskap) och Stavning (svenska). Vi har pratat om vad vi ska lära oss (målen) och vi har också börjat prata om hur korta och långa vokaler påverkar stavningen samt om begrepp som källkritik, trovärdighet, massmedier och primär- och sekundärkälla.

Svenska: Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll)
Några elever har istället för obligatorisk läsläxa i läxa att skriva klart deckaren och
lämna in alternativt skicka till Agnes.
SO: fr.o.m. nästa vecka kommer tre elever/vecka ha i läxa att välja en nyhet att ta med
till skolan och presentera kort för klassen.
Nästa vecka är det Timothy, Ayla och Elises tur.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola
Stockholm

Inga Danielsson
Skolsköterska, Skolhälsovården
Johannes skola
Roslagsgatan 61
113 54 Stockholm

Telefon: 08-508 44 508

fredag 15 april 2016

Week 15/16

Hallo

We are still working with Sound . We are trying to understand how  the ear perceives sound, the medium of sound, measurement of frequency of sound and intensity of sounds in hertz and decibels. . Next week we will do some” laborations “of sound.  The children who play portable instruments can bring their instruments to school on Monday.  The Mathematics test will be done on Wednesday next week. If it does not work well since the children are scheduled  to be away in the morning and have vaccinations in the afternoon then the test will be done of Friday afternoon. Not all children hand in their homework in time, please remind them. I have not received work for homework on week 14 from all children.
I wish to remind parents about the invitation sent to all parents of Johannes skola about children`s internet habits that will be conducted in Vasa Real between 18:00-19:30.
An application form for Mother Tongue English for the next academic year  was sent by email.  Parents who will attend the Internet course should contact:
 Susannah Elers, ikt-pedagog
Johannes skola
Roslagsgatan 51
113 54 Stockholm
Telefon: +46-076-124 74 85

E-post: susannah.elers@stockholm.se
Blogg: iktjohannes.blogspot.se

Denna vecka har vi lagt sista handen vid våra deckare och rundar nu av medeltiden med att spela in podcasts om en medeltida person. Eleverna arbetar i par och har börjat med att skriva manus för att sedan spela in podden i Garageband-appen.

I torsdags var författaren och illustratören Johan Unenge på besök och hade workshop med klassen om berättande i bild och skrift. Det var mycket givande och roligt och sporrade alla till kreativa berättarstordåd.

Nästa vecka sätter vi igång med två nya arbetsområden, Media och källkritik (samhällskunskap) och Stavning (svenska). Planeringar för dessa arbetsområden skickas i ett mail till er.

Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll)

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

onsdag 13 april 2016

Johan Unenge Visits Grade 5


Important Dates
Please contact to confirm that you will attend the course.
 Susannah Elers, ikt-pedagog
Johannes skola
Roslagsgatan 51
113 54 Stockholm
Telefon: +46-076-124 74 85

E-post: susannah.elers@stockholm.sefredag 8 april 2016

Week 15

 The students are having a  visualized  repetition of the anatomy of the ear to ensure that they understand how every part of the ear .i.e the pinna, outer canal, eardrum the three bones hammer, anvil and stirrup triggers off vibrations that will in turn stimulate hearing. The children are also to understand the role the ear plays in localization of sound and balance. We have integrated this with phonetics to understand syllables. Simple experiments will be performed to examine vibrations, frequencies, tones, pitches and intensities of sounds. This may require that the children who play instruments take with them their instruments( only portable instruments) to school.There is an attempt to revive acting out Romeo and Juliet. When the play is ready it will be filmed.
 Mathematics
Most of the children are working on the relationship between fractions, decimals and percentage.  Group activities will be encouraged with an aim of getting the children to be able to reason logically and to communicate orally how they approach different problem solving situations in Mathematics.
 Every child is currently required to do a minimum amount of work on every lesson to ensure that every lesson becomes productive. This has increased efficiency in calculating Mathematics. Memorizing tables and squares will make a whole difference for every child. It is optional for parents to ensure that their children memorise the tables from 1 to 12 and the square number, 1, 4, 9, 16, 25,36, 49 etc.
Internet Course for Parents and Students
There will be a course about use of the internet( esp Social Media and Children ) for both parents and students. The grade fives will have the course on the 20th April in  Vasa Real school at 9:00. The  parents will have the course at 18:00, also at Vasa Real.
Sista lovet för läsåret är avklarat och nu kör vi fram till sommaren! Vi har mycket roligt att se fram emot och mycket mer att lära.
Veckan som varit har vi avslutat våra deckare och skrivit historieprov. Jag är imponerad över det fokus och vilja att lyckas som samtliga i klassen har visat och ser fram emot att läsa resultaten.
Nästa vecka ska klassen få göra podcasts från medeltiden som ett avslut på arbetsområdet. Efter det sätter vi igång med två nya arbetsområden, Media och källkritik (samhällskunskap) och Stavning (svenska). Planeringar och mer information om dessa kommer inom kort.

Svenska: Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll)

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola
Stockholm