fredag 23 oktober 2015

Autumn Holiday Week 43 and 44

Monday and Tuesday was normal schedule. On Wednesday representatives from the inspectorate  were  available with the students full time in the classroom to make an evaluation  regarding teaching and learning. The first session of the systematic experiments in Chemistry was conducted and documented. Emphasis was laid on precautions to be taken during experiments.The evaluation continued in the morning on Thursday. The students also gathered at  the assembly hall for celebrations to commemorate United Nations day.In the afternoon all grade fives went to Högdalen theatre to watch a play "Hans och Greta". Friday is Halloween celebrations.

The children are free from school the whole of next week. They are to return to school on the 2nd November, 2015.

The children have no homework on week 44 including for Swedish and Social studies.

Kindest Regards

Jacqueline Zettergren

Det finns öppet brev till alla vårdnadshavare  angående gårdagens tragiska händelse och  en länk till vår webbsida, http://www.johannesskola.stockholm.se/,

Med vänlig hälsning,

Fredrik Göthe
Bitr Rektor

Johannes Skola
Roslagsgatan 61

113 54, Stockholm


lördag 17 oktober 2015

Kemi försök


 Information till vårdnadshavare
Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema som heter ”Kemiförsök”. Temat är ett av nitton olika naturvetenskapliga teman inom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla – som drivs av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med över 100 kommuner i Sverige. Stockholms stad har deltagit i samarbetet kring NTA sedan 2001 och nu arbetar över 17000 elever på drygt 100 skolor i Stockholms stad med NTA.
Läs mer om NTA Stockholm på nta.stockholm.se
Vill du läsa mer om hur NTA är organiserat i Sverige? Gå in på ntaskolutveckling.se
Kemiförsök ger en första inblick i kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat. Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med olika vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser.
I tema ”Kemiförsök” arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll:
Kemi
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
o använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
o genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
o använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
 Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.


Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Important Dates

Thursday 22 nd, October
United Nations day . National dresses recommended if available.

Friday 23rd,October
Halloween celebrations. No scary costumes, no nuts,
 candies for a maximum of
20 crowns allowed.

Week 44 
26th-30th October.
Autumn break

Week 45
November 2nd
Students back to school
Normal schedule

fredag 16 oktober 2015English , Natural Sciences and Mathematics

We have started with Geometry. The biology test has been administered.  All the material required for the Chemistry experiments are available. The children are still working on their creative writing skills centred around descritpive writing. We will exercise more on descriptive writing before we start with argumentative texts.

Svenska/SO v 42

I måndags hade vi ett bedömningstillfälle i religion. Resultaten var mycket bra. Vi har också hunnit med en genomgång av dessa där vi tittat på elevexempel (från en annan klass), jämfört och diskuterat. Vi lämnar nu religionen för denna gång. Efter lovet kör vi igång med geografi och Europa på våra SO-timmar.

Vidare har vi fortsatt med faktatexter, upplevt ett antal härliga minutframträdanden (!) och läst en hel del.

Läxa: Läsläxa minst 3 ggr 15 min (protokollet fylls i, men lämnas in först efter tre ifyllda veckor).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

torsdag 15 oktober 2015

Halloween Celebration (Johannes skola)

HALLOWEEN
Johannes Skola är en skola med bland annat engelskspråkig kultur. En tredjedel av skolan är tvåspråkig och den engelskspråkiga kulturen genomsyrar stora delar av skolan och dess traditioner. På Johannes Skola uppmärksammar och firar vi sedan många år Valentine´s day, St:Patrick´s day samt Halloween och Thanksgiving.

Fredagen den 23/10 firar vi på Johannes Skola Halloween. Som en del av högtidens traditioner får eleverna, denna dag, ta med sig något gott för 20 kronor att äta i klassrummet. Tänk på att vi har allergiker i skolan och att allt som innehåller nötter är totalförbjudet.


Fokus ligger på att det ska vara en dag då skolan firar och inte skräms. Målet är att alla barn, små som stora ska tycka att det är en rolig upplevelse. Därför använder vi inte heltäckande masker, vapen eller överdrivet blodiga kostymer.

fredag 9 oktober 2015

Week 41 and 42

Evacuation
The evacuation exercise to Emmanuelskyrkan functioned   efficiently. The children resumed back to classes as usual.
 English
The children are now reading Goodnight Mr. Tom by
Michelle Magorian. They will be getting pre-questions after every reading sequence. The children are also to pay close attention to physical descriptions and environmental descriptions. This will be a way of integrating literature with the descriptive writing exercise that the children with be engaged into. A spelling test will be done on Friday the 16th October.
 Biology
The biology test has been shelved to Wednesday week 42. Most of the children needed the postponement in order to be adequately prepared. The children will start with an NTA project "Kemiförsök". They will perform experiments with different elements and test their solubility in different liquids. They will hypothesize, test,( involving all senses excluding taste), observe and document their findings. A revision of the Analysis of Matter will be required before the experiments are performed.
 Mathematics
The Mathematics test results were issued to the students.
The children who did not pass the test will have re-test on Wednesday week 43.
Questionnaire from School Inspection
A link for a questionnaire that had to be filled by parents from "skolinspektion" was sent some weeks ago. Please contact me by email if you did not recieve the link.

Swedish and Social Studies
Hej!

I veckan har vi förberett inför bedömningstillfället i religion på måndag. Vi har sammanfattat och repeterat. I grupper arbetade eleverna med likhetsschemat som vi sedan sammanfattade tillsammans. Vi har också diskuterat vad det kan bero på att det finns så många likheter mellan de Abrahamitiska religionerna (geografiskt läge, samma stamfader, en gud).

Vidare har vi fortsatt att samla information till de faktatexter som ska skrivas om Europeiska länder.

Igår var det meningen att läsprotokollet skulle lämnas in, ifyllt. Jag saknar fortfarande en hel del och hoppas på att få in dessa på måndag. Nästa veckas läxa från mig, till torsdagen, är att förbereda en Minutläxa (One minute of fame).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

Kindest Regards

Jacqueline Zettergren

måndag 5 oktober 2015

Important Dates


Thursday 8th October 
 Biology Test ( The Human Body and Health)


9th October, 2015
Evacuation Exercise to Emmanuels kyrkan

söndag 4 oktober 2015

What is a descriptive essay?
The descriptive essay is a genre of essay that asks the student to describe something—object, person, place, experience, emotion, situation, etc. This genre encourages the student’s ability to create a written account of a particular experience. What is more, this genre allows for a great deal of artistic freedom (the goal of which is to paint an image that is vivid and moving in the mind of the reader).
Brainstorm
If you are asked you to describe your favourite food, make sure that you write down some ideas before you begin describing it. For instance, if you choose pizza, you might start by writing down a few words: sauce, cheese, crust, pepperoni, sausage, spices, hot, melted, etc. Once you have written down some words, you can begin by compiling descriptive lists for each one.
Use Clear and Concise Language
This means that words are chosen carefully, particularly for their relevancy in relation to that which you are intending to describe.
Use Your Senses
 If you are describing something, you need to be appealing to the senses of the reader. Explain how the thing smelled, felt, sounded, tasted, or looked. Add extra details with senses.
Engage Your Thoughts
Describe emotions or feelings related to your topic, this will make you connect with the reader on a deeper level. Many have felt crushing loss in their lives, or ecstatic joy, or great satisfaction at an achievement. Tap into this emotional reservoir in order to achieve your full descriptive potential.
Leave the reader with a clear impression
Your goal is to evoke a strong sense of familiarity and appreciation in the reader. Let your reader walk away from the essay craving the very pizza you just described. You are then on your way to writing effective descriptive essays.
Be Organized

It is easy to fall into an incoherent rambling of emotions and senses when writing a descriptive essay. Strive to present an organized and logical description.

fredag 2 oktober 2015

Week 40 and 41

Dear Parents,
The Parental Conferences are coming to an end. The parents have expressed genuine concerns.
Biology
A worksheet has been issued for children to revise for the test on Thursday. Children have been urged to take their Biology text books homes including English notes.
The children are encouraged to check on the links on the blog too.
Mathematics
The test results for Mathematics will be issued on Tuesday. The children will start studying Geometry.
English
Most children have completed reading Boy by Roahl Dahl. The autobiographies will be published next week.
The children will start reading Goodnight Mister Tom by Michelle Magorian. They will also be “scaffolded” to descriptive writing.
Evacuation Exercise
The children will undergo an evacuation training in order to act in the right way during a major emergency.
This will require all adults in school leading the children to Emmanuelkyrkan.
 SO/Swedish
I veckan har barnen fått börja planera vilket europeiskt land de ska skriva faktatext om och vi har pratat om på vilket sätt vi ska samla information till och planera dessa texter. När faktatexterna är klara kommer de att läsas för fadderbarnen.

På SO-lektionerna har vi arbetat med kristendom samt repeterat likheter mellan de tre religionerna. I torsdags hade vi en multireligös guide från studieförbundet SENSUS på besök. Det pratades om och visades föremål kopplade till de Abrahamitiska religionerna. Spännande och uppskattat!

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola
Stockholm

Kindest Regards


Jacqueline Zettergren

torsdag 1 oktober 2015

Important Dates

Friday, 2nd October 2015

Music Re-test ( Reminder to some students)

Wednesday 7th October 
 Biology Test ( The Human Body and Health)


9th October, 2015
Evacuation Exercise to Emmanuels kyrkan