fredag 27 november 2015

Week 48/49


 Dear Parents

The Chemistry experiment sessions are coming to an end. The children are to do the examination part of the experiments. The children will use the skills of observation to identify one powder and two powders mixed together and draw conclusions on what they can be from their observations. The NO test results have been issued. Most of the students performed very well in the test.
  
There will also be a Mathematics test next Wednesday. Children are to train for the mathematics test.
There will be a spelling test on Friday.

Arbetet med grammatik, ordklasser, fortsätter och diskussionerna går varma i klassrummet när vi vrider och vänder på språket. Det är härligt att se att så många är verkligt intresserade av hur allt hänger ihop. Vi har letat, skrivit och komparerat adjektiv och pratat om tempus i verb samt repeterat substantiv.
Här är några länkar för att repetera hemma:
Vecka 50 kommer eleverna ha ett bedömningstillfälle då de ska få sortera ett antal ord i rätt ordklasser och motivera/förklara varför ordet hör hemma där. Vi övar i skolan.

Vi har jobbat vidare med Europa genom att arbeta med appen ”Min geografi” och vi arbetar även med kartbokens olika karttyper och tränar på så sätt att använda kartboken. Öva gärna på länder och huvudstäder hemma med hjälp av ”Min geografi” eller någon av länkarna nedan:
Bedömningstillfället i geografi är vecka 51. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta. Vi övar i skolan.

Läsläxa, minst 3 ggr 15 minuter. Läsprotokollet fylls i och lämnas in på torsdag 3/12.

Hälsningar från

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren

fredag 20 november 2015

Week 47/48


Dear Parents
 We tested 5 different white powders with vinegar, iodine and red cabbage indicator. The children could establish that that the orange colour in iodine makes substances containing starch blue black.
We went through some properties of bases, acids and alkalines. The children then tested acidity and alkalinity using the liquid from red cabbage. The children documented their hypothesis, results and conclusions. They now have a clue about what some of the powders contain.

 Some children are curious about different types of triangles, their areas and perimeters. They are also curious about finding the hypotenuse to determine the perimeter of  right angled triangles. Introduction  to pythagorus` theorem will be required. We will go through that and do some exercises .On Week 49 there will be a Mathematics test covering the topics of  Geometry , Tables and Diagrams.

The children have to complete reading Goodnight Mr. Tom. The deadline will be on Friday week 48.  For new spelling words, click on "Homework" .

Vi har kommit vidare i arbetet med ordklasser och denna vecka har vi fokuserat på substantiv. Vi har letat, skrivit och böjt dem och vi har satt ord på det vi faktiskt redan vet om substantiv (att man sätter en/ett/flera framför, att orden böjs beroende på singular/plural). Gällande svenska och arbetet med ordklasser så samtalar vi om att vi redan kan mycket av det vi ska lära oss, men att vi nu ska bli mer medvetna och förstå hur alla ord hänger ihop.
I torsdags besökte vi fadderbarnen och 5B fick läsa sina faktatexter. Det blev ett mycket uppskattat och mysigt möte!

Vi har pratat om Europas olika regioner och vad som gör att länderna inom dessa hör ihop (natur, klimat, ekonomi) och även vad som skiljer de olika regionerna åt.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

fredag 13 november 2015

Week 46/47

The children have worked with Geometry. The children who worked ahead have already started a new topic in Mathematics. (Tabell och diagram)

Systematic experiments are still being performed by the students. They document the hypothesis, procedures, observations, results and conclusions. They have observed substances that can dissolve in water and filtered out suspensions for substances that could not dissolve in water. They will document the results from observing suspensions and be introduced to crystallization. In the next experiments they will try to dissolve the substances in another liquid.


The children who have not completed “Goodnight Mr. Tom” have to take the book home for extra reading sessions. Those who have completed the book can start to read a book of their choice.

I veckan har vi kommit igång med nya arbetsområden i både SO och svenska. I svenska ska vi arbeta med och prata om hur språket är uppbyggt, hur många ord det finns och hur de hänger ihop, se LPP ”Ordklasser” skickad i separat mail. Vi är nu klara med faktatexterna.

På SO-lektionerna är temat Europa och geografi. Med hjälp av filmer, kartböcker och läromedel kommer vi lära oss om hur Europa ser ut. Vi övar namngeografi och på att jämföra länder med hjälp av kartboken, se skickad LPP även här.
Ett app-tips för att träna hemma är ”Min geografi” (40kr) där man kan öva länder och huvudstäder m.m.

Läsläxa, minst 3 ggr 15 minuter. Läsprotokollet fylls i.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

fredag 6 november 2015


English Language and Natural Sciences

We will continue to conduct systematic chemistry experiments. Many children are working on area,, perimeter and scale. We will also continue with writing process  basing emphasis on descriptive  writing.. The children have also learnt different ways to say said and asked. The children have a spelling test on Thursday next week.

Vi har pratat om pjäsen vi såg innan lovet ”Hans och Greta i Högdalen” och klassen har fått skriva fortsättningen så som de hade önskat att historien fortsatte.

Vi har även jobbat vidare med faktatexterna om ett europeiskt land. Vi arbetar utifrån tydliga mallar för att ge eleverna stöd med strukturen för vad som är viktigt att få med och hur en faktatext är uppbyggd. De färdiga texterna ska vi sedan presentera för fadderbarnen. Många är klara med sin text och skriver nu om ett eget påhittat land utifrån samma struktur.

Vi har så smått påbörjat nästa SO område, geografi, genom att prata och titta på Geografens testamente om Norden och läsa högt i vår nya högläsningsbok ”Fröken Europa”.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

onsdag 4 november 2015

Week 45


On Tuesday the children received information about poverty and conditions which some children live in other  parts of the world.

The children have been able to carry out a systematic experiment. The children examined 5 different specimens in the form of powders and crystals. They documented their findings by writing their observations and filming the process of the experiment.

They participated in the programme "Vi I femman."

Worksheets have been issued for homework for those who are done with all homework. Spelling words have been issued for a spelling test next week on Thursday.

 

Kindest Regards

 

Jacqueline Zettergren