fredag 18 december 2015

Merry Christmas and Happy New Year

Dear Parents
Thank you for a great term. Most if the Children  have improved a lot in their academic performances thanks to  parents for their continued support to their children.
There is a challenge for fifth graders to read a total of 650 books by the summer holidays. The 650 books include English books. This is an initiative by Agnes  and Patrik the other teachers of grade 5.. Our classes have very good reading habits which is very beneficial for language development. The Children have no homework however if they would like to start up with the challenge then it is optional for them to go ahead.
School starts again on the 11th of Junuary, 2016. Thanks for all the generous presents that I  always receive from you..
Have a peaceful and prosperous christmas and wishing the best for every family all the years to come.

Kindest Regards

Jacqueline Zettergrentisdag 15 december 2015

Important Dates

Program för terminsavslutningsdag 18 dec 2015

8.20 – ca 8.40                     Samling på skolgården
Klasserna står klassvis i halvcirkel med de yngsta barnen längst fram. I det mycket korta programmet ingår följande sånger;
Jingle Bells, Julen är här och We Wish You a Merry Christmas 

9.30 och 12.45                    Föreställningar i aulan: Fadderklasserna är på samma föreställning.

OBS! Inga musiklektioner denna dag. Slöjd och idrott om det går.

9.30:              F a, F b, 1 c, 2 a, 2 c, 3 a, 3 b, 4 c, 5 a, 5 c

12.45:            F c, 1 a, 1 b, 2 b, 3 c, 4 a, 4 b, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c

fredag 11 december 2015

Week 51

 Dear Parents

The Mathematics test results and the Natural Sciences Chemistry examination experiments have been carried out. The children were able to individually carry out systematic experiments and structure their results according to their initial objective which  according to Lgr 11  was to carry out systematic studies in chemistry, and to  use concepts of chemistry, its models and theories to describe and explain chemical relationships in society, nature and in people.
The study of Chemistry based its core content in :
• Carrying out simple systematic studies. Planning, execution and evaluation.,
Examining  methods for dissolving solutions and mixtures into their various components and classification of substances and material based on properties’ appearance, conductivity solubility, combustibility, and acidity.
The children are to complete their analysis of Goodnight Mr. Tom and characterization of one major character in a book of their own choice.

Next week the children will engage a large portion of their work on revision and accomplishing work left undone. For the results of the evaluation   from the inspectorate, a mail has been sent by the grade 5 Class Teachers. The overall evaluation is available on  www.johannesskola.stockholm.se

Bedömningstillfället i geografi är på måndag nästa vecka. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta, något vi har övat på i skolan genom att vara kartboksdetektiver.

Igår, torsdag, var det bedömningstillfälle i grammatik, som vid en första anblick ser ut att ha gått galant för eleverna. Som avslutning av arbetsområdet om grammatik kommer eleverna få göra egna små filmer om ordklasser, med grammatikbolaget som förlaga, i programmet iMovie.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

Viktig information till alla vårdnadshavare 

Under vecka 51, 14-18/12, går det inte att sjukanmäla elever via Skolwebben. Varken anmälan via app, sms-anmälan eller inloggning på Skolwebben fungerar, då förvaltningen byter datasystem. 
För att sjukanmäla elever ringer ni under denna vecka före kl.08.00 till en telefonsvarare på skolan, och meddelar barnets för-och efternamn, personnummer, klass och vilket datum frånvaroanmälan gäller. 


Tillfälligt nummer för frånvaroanmälan vecka 51: 08- 508 445 01

fredag 4 december 2015

Important Dates

 Week 50

7th,Dec,2015

Last Chemistry experiment

9th Dec, 2015

Firedrill

11th Dec, 2015

Lucia Parade : Children must be in the main block before 7:55

Week 51

Friday 18th 2015


End Of Term


Assembly at 8:20


Normal classes as usual.


Week 50

Dear Parents

The Christmas Bazaar is tomorrow. Many children are looking forward to it.
 The children have performed better in the spelling tests this week. The Mathematics test results will be handed in in due course. The final chemistry examination experiment will involve children mixing different powders and identifying the powders mixed by subjecting the mixtures to different tests.
 There will be a fire drill on Wednesday the 9th, Dec.
A Lucia parade will be held as usual on Friday the 11th. Grade 5b`s have to be in the main school block by 7:55 since  they will have their Lucia Parade at 8:00. Below is more clarification for the Lucia Parade.
 Luciatåget
 Så här ska det vara:

-         Alla klasser börjar 8.00. OBS! Portarna i A-huset låses 7.55. Reglera de 20 min vid något annat tillfälle under veckan.
-       De klasser som inte ska se det första luciatåget stannar i klassrummen fram tills det första tåget är klart.
-       De elever som ev kommer för sent går till F-1-huset.
-       Ca 8.25 är första tåget slut och vi låser upp portarna igen.
-       8.40 låser vi portarna och andra tåget går 8.45.
-       Inga elever i korridorerna fram tills det andra tåget är klart

Meddelande från skolsköterska Inga:
Inga vill tipsa dig om "Nu är vinterkräksjukan här - 1177 Vårdguiden - sjukdomar,
undersökningar, hitta vård, e-tjänster" på 1177 Vårdguiden.


Swedish and Social Studies
 Denna vecka har vi hunnit med att gå igenom tre ordklasser till, nämligen: prepositioner, pronomen och räkneord. Vi samtalar om ordklassen, letar ord som hör dit och använder orden i ett sammanhang. Nästa vecka, på torsdag, kommer eleverna ha ett bedömningstillfälle då de ska få sortera ett antal ord (ca 20) i rätt ordklasser (substantiv, adjektiv, verb, räkneord, prepositioner och pronomen)och motivera/förklara varför ordet hör hemma där. Vi övar i skolan, öva gärna hemma också. Jag skickar via mail några dokument och bilder som kan vara till hjälp vid repetition.

Vi har arbetat med kartbokens olika karttyper i form av arbetsbladen ”Kartboksdetektiverna” där vi tränar på att använda kartboken. Vi har även fortsatt öva på Europas namngeografi.
Öva gärna på länder och huvudstäder hemma med hjälp av appen ”Min geografi” eller någon av länkarna nedan:
Bedömningstillfället i geografi är vecka 51. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta (del 1) samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta (del 2). Vi övar i skolan.


Agnes and Jacqueline