fredag 22 maj 2015


Newsletter Week 22
Dear Parents,
The week has been quite smooth, and the children have shown a serious side that was quite amazing during our wrestling with putting Romeo and Juliet together. What is great is that the children are so engaged in this act.
Athletics Competitions
The children had fun in the Athletics competitions and performed very well. They were proud of their achievements.
The Next Academic Year 2015-2016
Our working team in the 4th grade will continue to provide stability to childrenin the next academic year. The  team includes Agnes Halmin grade 4b SO, Swedish , Arts teacher and Class Teacher grade 4a, Patrik Garney Class Teacher for grade 4 C and “Förster lärare”, Ulla Johansson the Mathematics and Natural Sciences teacher for grade 4a and 4c. I will continue to be Class Teacher for grade 4b in the academic year 2015-2016.
Homework
Children are to revise for a quiz in the topic "Tabell och diagram". Parents whose children have completed all homework and feel a need for engaging the children can communicate with me to arrange optional homework for their children, Romeo and Juliet can be trained.
Mathematics / Natural Sciences
The children will continue with experiments for extracting energy from rubber/elastic bands (this time) for both  acceleration and for rotating a propeller. We will have to modify our Standard Fordon enable it to perform those activities for our experiments and this will be great fun. Mathematics We will integrate fractions with measurements of volume of liquids using different measuring vessels.

 Have a great week

 Kindest Regards
 
Jacqueline Zettergren

måndag 4 maj 2015


NTA:  Planeering

 :Rörelse och konstruktion
Under hösten kommer vi att arbeta med NTA-temat Rörelse och konstruktion.
Ämne: I detta arbete får du möjlighet att utveckla förmågor inom både fysik- och teknikämnena.
2015 Du kommer att konstruera fordon, rita samt bygga efter en ritning eller andra krav. Dessutom kommer du att undersöka hur last och olika krafter påverkar fordonet.
https://www.youtube.com/watch?v=TNdDeLKSftE
Utdrag ur Lgr 11
Förmågor att utveckla:
Fysik:
·         använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
·         genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
·         använda fysikens begrepp, modeller och
·         teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Teknik:
·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
·         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och
·         utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Mål
·         Du kan konstruera ett fordon utifrån egna idéer, en ritning eller andra givna krav.
·         Du kan identifiera och beskriva olika krafter (t.ex. friktion, luftmotstånd och gravitation) och förklara hur de påverkar ditt fordon.
·         Du vet att energi måste tillföras för att ett fordon ska röra på sig och kunna ge exempel på hur detta kan ske.
·         Du kan tillämpa stegen i en konstruktionsprocess och visar det genom att planera, konstruera, prova, analysera och utvärdera ditt fordons rörelse för att se hur det kan utvecklas och
·         arbetar sedan vidare för att hitta bättre lösningar för att ditt fordon ska uppfylla kraven. Du kan utföra undersökningar och dokumentera dina resultat för att kunna dra slutsatser, samtala och diskutera om olika fordonskonstruktioner.
·         Du kan diskutera och berätta om uppfinnare och olika tekniska uppfinningar som haft betydelse för människans sätt att transportera sig.
Arbetssätt
Du kommer att arbeta tillsammans med en eller ett par kamrater med olika uppdrag. Du lyssnar, läser instruktioner och följer en arbetsbeskrivning. Du dokumenterar ditt arbete och deltar i gemensamma diskussioner. Vi kommer att läsa faktatexter samt ha genomgångar, diskussioner och sammanfattningar under hela vårt arbete
Bedömning
Du kommer att bedömas hur väl du når de konkretiserade målen. Detta kommer att ske under hela arbetets gång och dina förmågor visar du vid både muntliga och skriftliga aktiviteter och moment. I slutet av arbetsområdet kommer du att få konstruera ett fordon med givna egenskaper och funktioner och även skriva ett avslutande prov.

Newsletter Week 19

 Dear parents.
Week 18 was a shorter week too. The children were free from school until Monday the 4th of May. They had a longer time to spend with parents and siblings. We have agreed to become the best class in the school again as we were last term. The rewards for being the best class are worth sacrificing for.
Mathematics
The children will continue to work with tables and diagrams. On Friday of week twenty the children will have a test on the topic tables and diagrams.
Natural Sciences
Technology is still be integrated with physics. The children have continued with the theme Movement and Construction (rörelse och konstruktion. The children have used elasticity to provide energy to the “standard fordon”. During the exercise the children were required to identify a way of controlling the distant incurred by the” standard fordon”, manoeuvre its acceleration and make it reverse with a rubber band as the only source of energy. This was pure fascination and a preparation of a more challenging tax where a propeller will be attached to the “standard fordon” and both acceleration and wind will initiate rotation of the propeller. I will enclose structured information of the relevance of our study of rörelse och konstruktion” to the Swedish Curriculum
Lgr 11.
Homework
The children will train their parts on “ Romeo and Juliet”. For Mathematics they will do page (145-147) Mattebogren 4A. 

More information will be in the next Newsletter.

Kindest Regards

Jacqueline Zettergren