Homework
The students are working with Matte Borgen 6B 
Week
 
Class Work
 
Homework
 
10
 
Pg.47-48,49-50,51-52
 
Pg 53-55,58
 
11
 
Pg56-57; 60&62,
 
59;63, 102
 
12
 
Pg 102-103;108-109; 110-111
 
104-107
 
13
 
112-113;113-114;
 
116-117
 
14
 
National Tests
 
118-119;120-121;121-121
 
122-125
 
15
 
Easter Holiday
 
 
 
16
 
126-127;132-133;134-135
 
128-131
18
136;137-138
142-143
19
140;141 &144
145-146
20
148-149
151-152
21
Repetition/Revision
Repetition/Revision
 
 
 

Week 14
The students are to focus on preparation for Mathematics National tests and reading revision for the Music test on Tuesday.


Mathematics Homework


MathematicsMatteborgen 6b
Page 42-46 of Matteborgen. Completion of Geometry (for the students who have not completed Geometry).


Week

Class Work

Homework

10

Pg.47-48,49-50,51-52

Pg 53-55,58

11

Pg56-57; 60&62,

59;63, 102

12

Pg 102-103;108-109; 110-111

104-107

13

112-113;113-114;

116-117

14

National Tests

118-119;120-121;121-121

122-125

15

Easter Holiday

 

16

126-127;132-133;134-135

128-131


 
Magnetism and electricity Terminologies


Die Hausaufgaben (läxan) till nästa vecka.


 Repetera dialogen:
Wie ist dein Nachname?
Mein Nachname ist (Müller).
Kannst du das buchstabieren?
Klar. (M-ü-l-l-e-r)!
Wie ist Ihr Nachname?
Mein Nachname ist (Müller).
Können Sie das buchstabieren?
Klar. (M-ü-l-l-e-r)!
1.Öva djuralfabetet med gloskorten.Kom ihåg ein/eine (!!!!)¨
Flera övningar finns på www.ovningsmastaren.se


The has been less homework in the previous weeks to enable the Children to train adequately for respective tests that is to determin their grades.
 Matteborgen 6b
pg 78-90. Those who have continued with the chapter can do.  Pg 86-88.
German


Hej,
Vi påbörjade kapitel 3 idag. Eleverna var väldigt engagerade. Läxan tills den 23 november:
Glosor i skrivboken samt om det finns tid övningar på www.ovningsmastaren.se (kapitel 3a)
Det kommer att bli ett kort förhör på meningarna/frågorna.
Ich weiß nicht. – Jag vet inte.
Wo wohnst du? – Var bor du?
Ich wohne in.. – Jag bor i…
Wo wohnt sie? - Var bor hon?
Sie wohnt in  - Hon bor i…
Wie ist deine Adresse – Vad är din adress?
Meine Adresse ist … - Min adress är…
Katja
Mathematics

Matte Borgen
pg 111-113

Spelling Words
Monotheism
Polytheism
Deity
Magnetism
Electromagnets
Deforestation
Poaching
Halloween
Apparitions
Tranquilizers
conversion
 • clear-cut
 • destruction
 • eliminate
 • habitat
 • clear-cut
 • impact
 • reforestation
 • susceptible
 • restriction
 • carbon emissions


 • Läxan i tyska:
  Fyll i de bokstävarna som saknas i arbetsbladet ”Dialoger med stödbokstäver”.
  Lär är följande fråga och svar:
  Wo liegt das?
  Das liegt in Österreich/Deutschland/in der Schweiz.
  De eleverna som inte hade materialet med sig ska göra sidan 14 i arbetsboken.
  Alla kan alltid jobba med övningarna på www.ovningsmastaren.se
  Med vänlig hälsning
  Katja
                                             
  Le tricolor


  Le devoir (läxa) - mercredi le 26 octobre


  * Du som ännu inte lämnat brevet där du presenterar dig på franska och berättar om när du fyller år – maila mig: evamari.andersson@hotmail.com  - eller ge mig brevet när vi träffas på lektionen den 26 oktober. Merci! J


   

     Être = att vara
  je suis            = jag är
  tu es              = du är
  il est              = han är
  elle est           = hon är
  je                   jag
  tu                   du
  il                    han
  elle                hon
  Om du inte redan kan orden nedan - träna så att du kan översätta från franska-svenska och svenska-franska – både muntligt och skriftligt!


   salut                                    betyder både ”hej” och ”hej då”
  bonjour                               goddag
  à ce soir!                              vi ses i kväll!
  au revoir!                             på återseende! (hej då!)
  à bientôt!                             vi ses snart!
  d’accord                              OK
  bonne journée!                    ha en bra dag!
  à toi aussi!                           du också!

   

  tu t’appelles comment?       vad heter du?

  je m’appelle                        jag heter

  j’ai 11/12 ans jag är 11/12 år

   

  ça va?                                  hur mår du? (hur är läget?)

  ça va bien, merci!                jag mår bra, tack!
  Glosorna:
  ich bin – jag är
  du bist – du är
  der Sommer – sommaren
  zu Ende – slut
  die Schule – skolan
  börjar – beginnt
  wieder – igen
  danke – tack
  Du bist sicher… ? – Du är visst…?
  Ja, ich bin… - Ja, jag är…
  Woher kommst du? – Varifrån kommer du?
  Ich komme aus… - Jag kommer från…
  Wie findest du Deutsch? – Vad tycker du om tyskan?
  Ich finde Deutsch okay/super/gut. – Jag tycker tyskan är okey/super/bra.

  Week 40 and 41 are weeks of assessments. To reduce the students workload
  they are to train for the assessments.


  Week 38
  The Children who have to write their final drafts of the narrative and send to me by email indicated on weekly information. They have to train for the Mathematics test (Algebra ) on week 39.  Photosynthesis
  Trophic level

  Autotrophs

  Primary producers

  Primary consumer

  Secondary consumer

  Tertiary consumer

  Quaternary consumer

  Phytoplankton

  Zooplankton

  Herbivores

  Carnivores

  Omnivores

  Top predators

  Habitat

  Niche

  Organism

  Population

  Community

  Ecosystem

  Biome


  Nyckelord


  fotosynthes


  mineralämnen


  allätare


  växtätare


  anpassning


  koldioxid


  solenergi


  balans


  utvecklingsära


  syre


  förbränning


  näringskedja


  näringsvärv


  nedbrytare


  kretslopp


  ekosystem


  samband


  utrota


  Social Studies Notes

  I bild lär vi oss om skulpturer. Den första hemuppgiften som ska vara klar till bildlektionen vecka 37 är att:  1. Ta några foton av en skulptur i flera perspektiv och på flera avstånd.
  2. Ta foto av informationsskylten som innehåller namn på konstnären och årtal mm.
  3. Skicka in 3-4 av fotona till aa27068@stockholm.se
  4. Spara alla dina foton, även dem du inte skickar.
  Week 36
  Matteborgen page (145-147)

  Spelling Test on Friday 
   Spelling Words are not regarded highly in the video for grading students attached on the weekly letter , however,  terminolies (begrepp)are better repeated, understood   and spelled accurately.

  Spelling Words
  1. Olympics
  2. Olympiad              
  3. Flame                    
  4. Symbolize            
  5. Extinguish            
  6. Ceremony            
  7. Interlocking ring     
  8. Represent           
  9. Refugees            
  10. Revived              
  11. Dedicated         
  12. Wreath
  13. Olympic motto                      
  14. Citius, Altius, Fortius
  15. Swifter, Higher, Stronger
  16. Canoeing
  17. Gymnastics
  18. Taekwondo
  19. Pentathlon
  20. Sacred
  21. Olive branches


  British -se vs. American -ze difference*
  analyse
  analyze
  apologise
  apologize
  appetiser
  appetizer
  catalyse
  catalyze
  civilise, civilisation
  civilize, civilization
  colonise, colonisation
  colonize, colonization
  criticise
  criticize
  emphasise
  emphasize
  organise
  organize
  popularise, popularisation
  popularize, popularization
  prise
  prize
  realise
  realize
  recognise
  recognize  British -our vs. American -or difference
  armourarmor
  behaviourbehavior
  colourcolor
  favouritefavorite
  flavourflavor
  harbourharbor
  honourhonor
  humourhumor
  labourlabor
  neighbourneighbor
  rumourrumor
  savioursavior


  Week 35


  Veckans läs-läxa är att försöka komma in i läs-flow. Läs så länge så att tid och rum försvinner.


  När du har läst länge är det dags att fundera på frågorna:


  • Vad har du läst idag?
  • Hur gick det att läsa?
    
   Vilken upplevelse gav läsningen? Vad hände när du läste länge?
  Matteborgen 6A
  Page: 142-144


  Preliminary Plan for the topic Algebra. This may be subject to changes.

  MatteBorgen 6A

  Algebra
  Week
  School work
  Homework
  34
  Pg. 129-130
  131-132
  133-134
  Pg. 126,127 and 128
  Hand in on Friday morning
  35
  135-136,138-139,140-141
  142-144
  Hand in on Friday morning
  36
  148-149,150-151
  145-147
  Hand in on Friday morning
  37
  Repetition
   
  39
  Test
   
  Rio 2016 Summer Games
  The Games of the XXXI Olympiad—the 2016 Summer Olympics—have been  held in Rio de Janeiro, Brazil. The opening ceremony was on August 5, 2016. The closing ceremony was on August 21, 2016. Over 200 nations and more than 10,000 athletes have competed
  The motto of the Rio Olympics is “A New World.”
  The Ancient Olympic
  The ancient Greeks dedicated the Olympic Games to the god Zeus. The original games were held on the plain of Olympia in Peloponnesos, Greece
  The Greeks held the first Olympic games in the year 776 BC (over 2700 years ago), and had only one event, a sprint (a short run that was called the “stade”). The race was run by men who competed in the nude. A wreath of olive branches was placed on the winner’s head (in Greek, this is called a kotinos). The olive tree was the sacred tree of Athens, Greece.Women were neither allowed to compete in the games nor to watch them, because the games were dedicated to Zeus and were therefore meant for men.
  The four-year period between the Olympic games was called an olympiad. Every four years, for 1,170 years, the Greeks held an Olympics, which continued to grow and change. Many other sports were added, including other races, wrestling, boxing, pentathlon (five events, including the long jump, javelin throw, discus throw, foot race, and wrestling), and equestrian events (events with horses and people, like chariot races and horse races) The Olympic games were banned by the Byzantine Emperor Theodosius II in the year AD 394.
  The Modern Olympics
  Over a fifteen hundred years later, Pierre de Frédy, Baron de Coubertin (1863-1937) (a French educator and sportsman) revived the Olympic Games. An all-male Olympic games were held in 1896, in Athens, Greece. The first winter Olympics were held in 1924, in Chamonix, France.
  The Flag of the Olympic Games
  Olympic flagThe flag of the Olympic Games has five interlocking rings (blue, yellow, black, green, and red) on a white ground. The rings represent the five parts of the world that were joined together in the Olympic movement: Africa, the Americas, Asia, Australia and Europe. Baron de Coubertin designed the flag of the Olympics in 1913-1914.
  The Olympic flag was first used in the 1920 Olympic Games in Antwerp, Belgium. The Olympic flag is paraded during the opening ceremony of each Olympic Games. At the end of an Olympics, the mayor of the host-city presents the flag to the mayor of the next host-city. The flag will remain in the town hall of the next host-city until the next Olympic Games, four years later.
  History of the Olympic Flame
  flameThe tradition of the Olympic flame began during the ancient Olympic Games, over 2700 years ago in Greece. A flame was lit for each Olympics, every four years, and it burned throughout the games. The flame symbolized the death and rebirth of Greek heroes. There was no torch relay in the ancient Olympics. The first torch relay took place at the 1936 games in Berlin, Germany.
  The Torches of the Olympics
  For each Olympics, a new flame is started in the ancient Olympic stadium in Olympia, Elis, Greece, using a parabolic mirror to focus the rays of the Sun. This flame begins its Olympic Torch Relay by touring Greece. The flame is normally taken to the country where the games will be held (usually by airplane). Following that, the flame is then carried around the country where the games are to be held, using a series of torches carried by people running, walking, riding horses and camels, scuba diving, and using other means of human conveyance. The last runner uses a torch to light the large Olympic torch which burns throughout the games. The flame is extinguished during the closing ceremony. A new Olympic torch is designed for each of the games.
  The Olympic Motto
  The Olympic motto is, “Citius, Altius, Fortius,” which means “Swifter, Higher, Stronger.”
  Olympic Events
  The events in the Winter Olympics include: ice hockey, figure skating, speed skating, snowboarding, luge, bobsleigh, skeleton (a type of sledding), curling, cross-country skiing, freestyle skiing, slalom, downhill (Alpine) skiing, freestyle skiing, ski jumping, Nordic combined (skiing plus ski jumping), and biathlon (skiing and shooting).
  The events in the Summer Olympics include: archery, badminton, baseball, basketball, boxing, canoeing, cycling, diving, equestrian, fencing, football (soccer), gymnastics, handball, hockey, judo, kayaking, marathon, pentathlon, ping pong, rowing, sailing, shooting, swimming, taekwando, tennis, track and field (many running, jumping, and throwing events), triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, and wrestling (freestyle and Greco-Roman).
  Olympic Medals
  At the Ancient Olympics, a wreath of olive branches was placed on the winner’s head (in Greek, this is called a kotinos).
  At the modern Olympics, each first-place winner receives a gold medal, each second-place winner receives a silver medal, and each third-place winner receives a bronze medal (the bronze medal was introduced in 1904). Different medals are designed for each new Olympics. Certificates called victory diplomas are also given to many top winners in each sport.
  Olympic Medals
  At the Ancient Olympics, a wreath of olive branches was placed on the winner’s head (in Greek, this is called a kotinos).
  At the modern Olympics, each first-place winner receives a gold medal, each second-place winner receives a silver medal, and each third-place winner receives a bronze medal (the bronze medal was introduced in 1904). Different medals are designed for each new Olympics. Certificates called victory diplomas are also given to many top winners in each sport.

  Academic Year 2016 Spring Term


  Week 21


   Have you ever been to a concert? Write about what happened. If not, write about another exciting trip that you have taken.


  Spelling Words

  Learn the first 20 positive character traits and the first 20 negative character traits. You will have 20 random words for the spelling test next Friday. Note the words are not in vertical order. It is the first 20 words horizontally. The test has been  postponed due to the misunderstanding.  My Favourite  Character


  Write a five paragraph essay about your favourite character. Include both negative and positive character traits. There is a long list of words on the blog that you can use. Structure your essay well with a beginning , middle and ending.

  Hand in the work on Friday week 20.

  Spelling Words
  Learn the first 20 positive character traits and the first 20 negative character traits. You will have 20 random words for the spelling test next Friday.  Stranded on an Island


  If you were going to be stranded on a deserted island and could take three items with you in your regular-sized backpack, what would they be? What three items would you take and why? Describe each item fully and tell why you want each one.


  Spelling Words for week 18

        Pinna
  Outer ear canal
  Eardrum
  Hammer
  Anvil 
  Stirrup
  Semi-circular canals
  Eustachian tube
  Auditory nerves
  Sound waves
  Longitudinal waves
  Decibel
  Velocity
  Electrical signals
  Echoes
  Loudspeakers
  Devices
  Wave length
  Amplitude
  Resonance
  Frequency
  Pitch
         Intensity
  Microphones
  Musical instruments

   Vibrations


  Week 17
  The Mathematics test will be done on Wednesday


  NOTE!
  There is no Homeworl for week 15. Children are to train for a test on Fractions and Percentage  on week 16. The test will be on Wednesday afternoon.
  There is no homework on week 13
  There will be a test on Fractions and Percentage on week Wednesday 20th week  16


  Week
  Vecka
  Class Work Pages
  Homework Pages
  13
  Easter
  Easter
  14
  82-83, 87-88,89-90
  84.85. and 86
  15
  91----repetition
  repetition
  16
  prov
  94, 95
  17
  96-97, 100-101, 102-103
  98-99 , 104  Note
  There is no homework on week 12 since the children are to prepare for  a test on Astrology.


  This is homework that is due on Friday week 14.
  Write a letter to a friend abroad and tell them as much as you can about St. Patrick`s Day. Include
  What St.St Patrik`s Day is. Why, where and how it is celebrated. 


  St. Patrick`s Day
  St Patrick’s Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17. It particularly remembers St Patrick, one of Ireland’s patron saints, who ministered Christianity in Ireland during the fifth century. 


  St Patrick’s Day is celebrated in countries with people of Irish decent.St Patrick’s Day is celebrated in countries with people of Irish decent.©bigstockphoto.com/Stu99
  What Do People Do?

  St Patrick’s Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish communities and organizations. Many people wear an item of green clothing on the day. Parties featuring Irish food and drinks that are dyed in green food color are part of this celebration. It is a time when children can indulge in sweets and adults can enjoy a “pint” of beer at a local pub. Many restaurants and pubs offer Irish food or drink, which include:
  • Irish brown bread.
  • Corned beef and cabbage.
  • Beef and Guinness pie.
  • Irish cream chocolate mousse cake.
  • Irish coffee.
  • Irish potato champ, also known as poundies, cally or pandy.
  • Irish stew.
  • Irish potato soup.

  Some people plan a pilgrimage to St Patrick’s Purgatory, which is commonly associated with penance and spiritual healing since the early 13th century. It is on Station Island in Lough Derg in County Donegal where St Patrick had a vision promising that all who came to the sanctuary in penitence and faith would receive a pardon for their sins.

  Public Life

  St Patrick's Day is a bank holiday in Northern Ireland (United Kingdom) and the Republic of Ireland. St Patrick’s Day is also a festive occasion in some parts of the world where it is not a public holiday. Therefore traffic and parking may be temporarily affected in streets and public areas where parades are held in towns and cities.

  Background

  St Patrick is one of the patron saints of Ireland. He is said to have died on March 17 in or around the year 493. He grew up in Roman Britain, but was captured by Irish raiders and taken to Ireland as a slave when he was a young adult. After some years he returned to his family and entered the church, like his father and grandfather before him. He later returned to Ireland as a missionary and worked in the north and west of the country.
  According to popular legend, St Patrick rid Ireland of snakes. However, it is thought that there have been no snakes in Ireland since the last ice age. The "snakes" that St Patrick banished from Ireland, may refer to the druids or pagan worshipers of snake or serpent gods. He is said to be buried under Down Cathedral in Downpatrick, Ireland. Ireland’s other patron saints are St Brigid and St Columba.
  Luke Wadding, a Franciscan scholar born in 1588 in Waterford, on the south coast of Ireland, was influential in ensuring that the anniversary of St Patrick's death became a feast day in the Catholic Church. Many Catholic churches traditionally move St Patrick's Day to another date if March 17 falls during Holy Week.
  Many immigrants from Ireland fled to other parts of the world, including Australia, Canada, the United Kingdom and the United States, in the 19th and 20th centuries. Many Irish customs, including the St Patrick’s Day celebrations, became quite popular in these countries. However, much of the interest in the St Patrick’s Day events is largely commercially driven in the 21st century.
  Symbols
  The most common St Patrick's Day symbol is the shamrock. The shamrock is the leaf of the clover plant and a symbol of the Holy Trinity. Many people choose to wear the color green and the flag of the Republic of Ireland is often seen in St Patrick’s Day parades around the world. Irish brands of drinks are popular at St Patrick’s Day events.
  Religious symbols include snakes and serpents, as well as the Celtic cross. Some say that Saint Patrick added the Sun, a powerful Irish symbol, onto the Christian cross to create what is now called a Celtic cross. Other Irish-related symbols seen on St Patrick’s Day include the harp, which was used in Ireland for centuries, as well as a mythological creature known as the leprechaun and a pot of gold that the leprechaun keeps hidden.

  Spelling Words For Week 14
  1. Blanket primary
  2. Campaign
  3. Candidate
  4. Caucus
  5. Census
  6. Closed primary
  7. Congress
  8. Ballot
  9. Super Tuesday
  10. Conservative
  11. Debate
  12. Democrat
  13. Democracy
  14. Democratic Party
  15. Republican Party
  16. Election
  17. Front runner
  18. Vote
  19. Political Party
  20. Politician
  21. Poll
  22. Popular vote
  Week 11

  Read the following passage and answer the questions .  Introduction to US Elections


  The word democracy comes from the Greek language ,in Greek, demos means "people" and kratos mean "power." In a democracy, the power of the government is in the hands of its people.
  An election is a process in which people vote to choose a leader or to decide an issue.
  The United States is a representative democracy, a country in which the adult citizens of the country vote to elect the country's leaders. These elected leaders make the governmental decisions. The leaders serve in office for a specific amount of time, called a term of office. Elected government officials include the president, US senators, US representatives, state senators, state representatives, state governors, city mayors, school board members, and many others.
  Most US elections are held on the first Tuesday after the first Monday each November. Polling places (the locations where people vote) include schools, post offices, community centers, and other public places. Every four years, US voters elect the President of the United

  How the US President is Elected
  Start with the Constitution. The basic process of selecting the President of the Unted States is spelled out in the U.S. Constitution, and it has been modified by the 12th, 22nd, and 23rd amendments. Many additional steps have been added over the years, by custom and by state law -- the process has changed quite a bit over time.
  Who Can Run? The President and Vice-President are elected every four years. They must be at least 35 years of age, they must be native-born citizens of the United States, and they must have been residents of the U.S. for at least 14 years. (Also, a person cannot be elected to a third term as President.)
  How Do the Political Parties Choose Their Candidates? That's up to the political parties. Most political parties hold conventions, which are large meetings attended by "delegates." Some delegates are selected by state "primary" elections, some are selected by state caucuses (very much like primaries, except with public voting instead of secret ballots), and some are chosen for their prominence in the party. A majority of delegate votes is needed to win the party's nomination. In most cases, the delegates let their chosen presidential candidate select a vice-presidential candidate.

  Candidates for President and Vice-President Run Together. In the general election, each candidate for President runs together with a candidate for Vice-President on a "ticket." Voters select one ticket to vote for; they can't choose a presidential candidate from one ticket and a vice-presidential candidate from another ticket.
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=475276649150757764#editor/target=page;pageID=7168938810161946570The Electoral College. The national presidential election actually consists of a separate election in each of the 50 states and the District of Columbia; in these 51 elections, the voters are really voting for "electors" pledged to one of the tickets. These electors make up the "Electoral College." (In most cases, the names of the electors aren't written on the ballot; instead the ballot lets voters choose among "Electors for" each of the tickets, naming the presidential and vice-presidential candidates each slate of electors is pledged to.)
  Each state has the same number of electors as it has senators and representatives (there are two senators from each state, but the number of representatives depends on the state population in the most recent census. The District of Columbia, although it isn't a state, also participates in presidential elections -- it currently has three electors.
  The People in Each State Vote for Electors in the Electoral College. In most of the states, and also in the District of Columbia, the election is winner-take-all; whichever ticket receives the most votes in that state (or in D.C.) gets all the electors. (The only exceptions are Maine and Nebraska. In these states, just two of the electors are chosen in a winner-take-all fashion from the entire state. The remaining electors are determined by the winner in each congressional district, with each district voting for one elector.)
  The Electoral College Votes for the President. The Electoral College then votes for President and for Vice-President, with each elector casting one vote; these votes are called electoral votes. Each elector is pledged to vote for particular candidates for President and Vice-President. In most elections, all the electors vote in accordance with the pledge they made; it is not clear what would happen in the unlikely event that a large number of electors violated their pledge and voted differently.
  Normally, one of the candidates for President receives a majority (more than half) of the electoral votes; that person is elected President. That candidate's vice-presidential running mate will then also receive a majority of electoral votes (for Vice-President), and that person is elected Vice-President.

  If There's No Electoral College Winner, the House of Representatives Chooses the President. In the rare event that no presidential candidate receives a majority of the electoral votes, then the President is chosen instead by the House of Representatives, from the top three presidential vote-getters in the Electoral College; each state delegation in Congress casts one vote. (The Vice-President would be chosen from the top two vice-presidential vote-getters by the Senate.)
  This is bizarre! Does it really work this way? Yes. There are many arguments pro and con the Electoral College, but this system does guarantee that the person elected President has substantial support distributed throughout the U.S. The Electoral College has also been a major factor in the United States' long-term political stability.

  Election Words
  Think of and write eight election words. Then, use each word in a sentence
  .
  Matteborgen page 
  Week
  Vecka
  Class Work Pages
  Homework Pages
  10
  59-60, 61-62, 64-65,
  Repetition
  11
  71-72, 76-77, 80-81
  68.69  and 70
  12
  82-83, 87-88, 89-90
  NO test. No homework

  Read the Facts about Fractions

  Fractions

  A fraction is a part of a whole, like one half (1/2), one third (1/3), two thirds (2/3), one quarter (1/4), etc. For example, half of an apple is a fraction of an apple.
  A fraction can be expressed in the form a/b, where the top number, a, is called the numerator; the bottom number, b, is called the denominator. The denominator of a fraction cannot be equal to zero (this is because you cannot divide a number by zero).
  The value of a fraction is not changed if both the numerator and denominator are multiplied or divided by the same non-zero number.

  Equivalent Fractions:
  3/9=  2/6   = 1/3

  A fraction is in its simplest form (this is also called being expressed in lowest terms) if the Greatest Common Factor (GCF), also called the Greatest Common Divisor (GCD), of the numerator and denominator is 1. For example, 1/2 is in lowest terms but 2/4 is not.

  Equivalent Fractions:
  Equivalent fractions are different fractions that are equal to the same number and can be simplified and written as the same fraction (for example, 3/6 = 2/4 = 1/2 and 3/9 = 2/6 = 1/3).

  Revision Order of Operations
  In mathematical expressions, the standard order of operations is:
  1. Parentheses (bracket) and other grouping symbols
  2. Exponents (powers)
  3. Multiplication  and Division - done in order from left to right
  4. Addition and Subtraction - done in order from left to right
  One easy way to memorize the order of operations is to use the mnemonic "Please excuse my dear Aunt Sally."
  Some examples:
  50 - 2 x 6 {do the multiplication first}= 50 - 12
  = 38 + 1
  (4 + 3) x (5 - 4) {do the two sets of parentheses first}= 7 x 1
  = 7
  40 - (16 ÷ 2) x 4 + 1 {do the division first}= 40 - 8 x 4 + 1 {do the multiplication}
  = 40 - 32 + 1
  = 9
  11 + 4 x 32 - (6 + 5 x 2) {do the exponent and the multiplication inside the parentheses first}= 11 + 4 x 9 - (6+10) {do the multiplication and the addition inside the parentheses}
  = 11 + 36 - (16)
  = 31
  English

  A Friend
  Write about what being a friend means to you. Describe what friends do and how they behave with each other and with other people. What happens when friends disagree?

  Mathematics
  42,43 och 44

  Optional Reading

  History of St Valentines Day  Valentine's Day - the popular festival of love and romances traces its origin to ancient Roman festival and has not been created by card companies as some people believe it to be. There are various legends associated with the festival along with the belief that birds began to mate from this day. Popularity of the Valentine's Day festival stems from the combined effects of all these legends, beliefs and of course the wish to glorify the unparalleled feeling of love.

  Feast of Lupercalia
  Historians trace the origin of Valentine's Day to ancient Roman Empire. It is said that in the Rome of ancient times people observed a holiday on February 14th to honor Juno - the Queen of Roman Gods and Goddesses. The Romans also regarded Juno as the Goddess of Women and Marriage. On the following day, February 15th began the fertility festival called 'Feast of Lupercalia'. The festival of Lupercalia was celebrated to honor the Gods Lupercus and Faunus - the Roman God of Agriculture besides the legendary founders of Rome, Romulus and Remus.

  An interesting custom was followed in the Feast of Lupercalia to bring together young boys and girls who otherwise were strictly separated. On the eve of the festival names of young Roman girls were written on a slip of paper and placed into jars. Each young man drew out a girl's name from the jar and was paired with the girl for the duration of Lupercalia. Sometime pairing lasted for a year until next year's celebration. Quite often, the couple would fall in love with each other and later marry. The custom lasted for a long time until people felt that the custom was un-Christian and that mates should be chosen by sight, not luck.


  Defiance by Saint Valentine
  The pairing of young boys and girls did set the mood of the Valentine's Day Festival as we know today. But it was actually due to the efforts and daring of a priest St Valentine that the festival got its name and clearer meaning. The story goes that during the reign of Emperor Claudius II Rome was involved in several bloody and unpopular campaigns. Claudius found it tough to get soldiers and felt the reason was men did not join army because they did not wish to leave their wives and families. As a result Claudius cancelled all marriages and engagements in Rome. A romantic at heart priest of Rome Saint Valentine defied Claudius's unjustified order. Along with Saint Marius, St Valentine secretly married couples. When his defiance was discovered, Valentine was brutally beaten and put to death on February 14, about 270 AD. After his death Valentine was named a Saint.

  According to another version of legend Valentine was killed because he attempted to help Christians escape from the Roman prison as they were being tortured and beaten there. Yet another popular version of the legend states that while in prison Valentine or Valentinus fell in love with jailer's daughter who visited him during confinement. Before his death Valentine wrote a farewell letter to his sweetheart from the jail and signed ‘From your Valentine'. The expression became quite popular amongst love struck and is still very much in vogue.

  By the Middle Ages, Valentine assumed the image of heroic and romantic figure amongst the masses in England and France. Later, when Christianity spread through Rome, the priests moved Lupercalia from February 15 to February 14. Around 498 AD, Pope Gelasius declared February 14 as St. Valentine's Day to honor the martyr Valentinus and to end the pagan celebration.

  Beginning of Birds Mating Season
  During the Middle Ages, people in England and France held a belief that birds started to look for their mate from February 14. This popular notion further helped to link Valentine's Day - celebrated in the middle of the February, with love and romance. Over the period of time, St Valentine became the patron saint of lovers and they began to celebrate Valentine's Day as a day of romance by exchanging love notes and simple gifts such as flower.

  Popularity of St Valentines Day
  Valentine's Day festival gradually grew in popularity amongst the masses due to the combined effect of all the above said reasons. To mark the day lovers began to exchange love notes called ‘Valentines' with their sweethearts. In the beginning the trend was to send handmade cards but this was changed in the beginning of 19th century and mass-produced greeting cards caught the fancy of the people. In the course of time, Valentine's day came to be regarded as the festival that celebrates love and not just romantic love. Today, Valentine's Day cards are gifted to teachers, parents, friends, siblings and sweethearts. Popularity of Valentine's Day has spread in countries across the seven continents and is still increasing by the year


  Preparation for Mathematics Test on Week 6
  • ·        Read the Summary on page 35.
  • ·        Do repetitions of areas you are uncertain  about.
  • ·        Go through the goals on page 6 and cross check
  •      if you are capable of all the skills required.
  • ·        Remember the terminologies


  Spelling Words Week 5 2016

  Spelling Test Friday Week 5

  Identification
  Laboratory
  Interior
  Radiation
  Spectrum
  Cosmic rays
  Octave
  Archeologists
  Multiplied
  Anthropomorphic
  Atmosphere
  Facets
  Intricate
  Enlargement
  Discernable
  Magnitude
  Immersed
  Cryptographic
  Monument
  Numerical
  Exponentials
  Specifications
  Anti-climax
  Beam
  Diameter


  Homework Week 4

  Read this extract and answer the questions below.

  http://www.enchantedlearning.com/mgifs/MLK.jpgMartin Luther King, Jr., was a great man who worked for racial equality and civil rights in the United States of America. He was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. Martin had a brother, Alfred, and a sister, Christine. Both his father and grandfather were ministers. His mother was a schoolteacher who taught him how to read before he went to school.
  Young Martin was an excellent student in school; he skipped grades in both elementary school and high school . He enjoyed reading books, singing, riding a bicycle, and playing football and baseball. Martin entered Morehouse College in Atlanta, Georgia, when he was only 15 years old.
  http://www.enchantedlearning.com/mgifs/MLKsmall_bw.GIFMartin experienced racism early in life. He decided to do to something to make the world a better and fairer place.
  After graduating from college and getting married, Dr. King became a minister and moved to Alabama.
  During the 1950's, Dr. King became active in the movement for civil rights and racial equality. He participated in the Montgomery, Alabama, bus boycott and many other peaceful demonstrations that protested the unfair treatment of African-Americans. He won the Nobel Peace Prize in 1964.
  Dr. King was assassinated on April 4, 1968, in Memphis, Tennessee.
  Commemorating the life of a tremendously important leader, we celebrate Martin Luther King Day each year in January, the month in which he was born. August 28, the anniversary of Dr. King's 1963 I Have a Dream speech, is called "Dream Day."
  Timeline of Martin Luther King Jr.'s Life:
  1929
  Born on January 15, in Atlanta, Georgia
  http://www.enchantedlearning.com/mgifs/MLKsmall_bw.GIF
  1948
  Graduates from Morehouse College
  1953
  Marries Coretta Scott
  1955
  Earns a doctoral degree
  1956
  Dr. King's house is bombed
  1958
  Dr. King publishes his first book, Stride Toward Freedom
  1963
  Dr. King gives his "I Have a Dream" speech at the Lincoln Memorial in Washington, D.C.
  1964
  Dr. King is awarded the Nobel Peace PrizeHis
  1968
  Dr. King is assassinated in Memphis, Tennessee
  1986
  Martin Luther King Jr. Day is declared a national holiday in the U.S.


  Martin Luther King was a great man who dedicated his life to work for racial equality and civil rights in the USA. His hard work resulted in the changing of many unfair laws and the empowerment of lives of millions of people. His life was an inspiration to following generations.


  Martin Luther`s Dreams
  I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
  I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight;

  Your Dream

  What is your dream for a better world? Write about something that could be better in the world. Think of a problem that could be solved, an unfair situation that could be changed, a cause you care about or something else.

  Your Dream

  What is your dream for a better world? Write about something that could be better in the world. Think of a problem that could be solved, an unfair situation that could be changed, a cause you care about or something else.


  If your dreams are to come true, what are some of the effects that it would have on the world
  Your dreams become a reality

  Effect 1
  Effect 2
  Effect 3  To be handed in on Friday week 6Mathematics

  Mattebogen 
  page  29-31
  Homework Week 3
  English
  My Superpower: If you could have one superpower, what would it be? Write a page explaining what the superpower is, why you would like to have it, and what you would do with this new power. How would your life change if you had this superpower? This is homework on request from some students.

  Spelling Words spelling test on Friday Week 3
  Orbit
  aboard
  coiffured
  inscription
  electron
  hermit
  contentment
  disintegration
  semanticist
  designation
  inertia
  void
  constructive
  evolving
  neurotic
  glistened
  spacesuited
  intercom
  asteroid
  hemisphere
  debris
  nickel
  artifact
  circled
  radioactivity

  Matteborgen Page

  21,22 and 23

  Week 2

  Homework

  Mathematics
  Matteborgen 5b page 10-12  hand in on Friday Morning.

  English
  To be handed in on Friday Morning Week 2

  Write a page on who you think is the most important person alive in the world today. Describe this person and write about why they are so important. How could you be more like this person?


  Preliminary Plan for the Term  before Winter Sports Holidays. This may be subject to changes.
  MatteBorgen 5B

  The pages marked in red are optional

  Rational Numbers


  Week
  Vecka
  Class Work Pages
  Homework Pages
  2
  .8-9, 13-14,15-16
  10,11 och 12
  3
  17-18,19-20,24-25
  21,22 and 23
  4
  26-27, 28 och 31,32-33
  29,30 and 31
  5
  34-35, 38-27
  Öva för prov
  Train for test
  6
  Repetera : prov
  Repetition:Test

  7
  40-41, 45-46, 47-48
  42,43 och 44
  8
  49-50,53-53,54-55
  56-58  Week 51

  This is a week for completing work left undone and revision. There is no homework.

  Week 50

  Spelling Words for Thursday
  Spelling Words
  Accede
  Avert
  Contract
  Contradict
  Denounce
  Disperse
  Estimate
  Evade
  Exterminate
  Impart
  Impose
  Inflict
  Inherit
  Interpret
  Liberate
  Prophesy
  Redeem
  Reveal
  Surmount
  Trespass
  Catastrophe
  Obstacle
  Impostor
  Request

  Punishment

  Kemi Försök
  Tillverka ditt eget potatismjöl  hemma
  Förberedelser
  ·         Skaffa fram

  • ·         tvättade, oskalade potatisar
  • ·         rivjärn
  • ·         balja eller stor skål
  • ·         mycket vatten
  Gör potatismjöl och testa det
  1.      Riv potatisen fint ner i baljan. Akta fingrarna när du använder rivjärnet
  2.      Häll på rikligt med vatten. Rör om. Låt stå en stund.
  3.      Häll försiktigt av vattnet så att inget potatismjöl försvinner. Försök få bort så mycket som möjligt av den rivna potatisen.
  4.      Häll på nytt sköljvatten. Rör om. Låt stå en stund.
  5.      Häll av vattnet.
        6 . Fortsätt att skölja några gånger till. När du har fått ett vitt pulver på botten av baljan,                 
  häller du bort så mycket av vattnet du kan och låter sedan pulvret torka i baljan.
  7.      Testa ditt potatismjöl. Reagera det sig som du förvantar dig?
  Hemmuppdrag
  När potatismjöl färgas blåsvart av joden beror det på att potatismjöl till största delen består av stärkelse.
  Ta med dig olika ämnen hemifrån som du tror innehåller stärkelse. Tänk på att märka dina prover på något sätt så att du vet vad de innehåller. I skolan kommer du att få möjlighet att undersöka dem.


  Week 49

  Train for Mathematics test and spelling test.

  Spelling Words for Friday Week 49
  Genius
  hypocrite
  lunatic
  mimic
  pedestrian
  prophet
  traitor
  tyrant
  vandal
  plumber
  chemist
  librarian
  announcer
  upholsterer
  cricketer
  florist
  waitress
  butcher
  jeweller
  tailor


  Week 48
  Mathematics

  MatteBorgen

  page 148-149


  English

  Read Goodnight Mr Tom. (10-20) pages a day. Bring the book back to school. (This applies to children who have not completed the book)

  The children who have completed the book can start reading a book of their choice.


  Spelling words for spelling test on Thursday.
  Genius
  hypocrite
  lunatic
  mimic
  pedestrian
  prophet
  traitor
  tyrant
  vandal
  plumber
  chemist
  librarian
  announcer
  upholsterer
  cricketer
  florist
  waitress
  butcher
  jeweller
  tailor

  Week 47

  Mathematics


  English

  Read Goodnight Mr Tom. (10-20) pages a day. Bring the book back to school. (This applies to children who have not completed the book)
  The children who have completed the book can start reading a book of their choice.

  Spelling words for Thursday
  frantic
  antique
  affectionate
  formidable
  palatable
  injurious
  threadbare
  meagre
  precipitous
  relentless
  shrewd
  vivid
  candid
  riotous
  abundant
  luscious
  secluded
  righteous
  sumptuous
  prosperous

  Spelling Words for Thursday  Week 46
  (Other ords for said and asked)
  admitted
  announced
  remarked
  shouted
  stammered
  urged
  whispered
  complained
  grumbled
  inquired
  ordered
  pleaded
  prophesied
  protested
  replied
  Solute
  Solvent
  Solution
  dissolve


  Mathematics
  Mathematics instructions are conducted in  English.
   Students use  Matteborgen 5a.

  Vecka
  Class work
  Homework/ Läxa ur Matteboken
  42
  GeometryPg.42-44, s.45-46, 47-48
  pg.49-51
  43
  Pg. 54-55, 60-61, 62-63
  Pg. 56-57 and 59


  44
  Autumnbreak
  Home work optional on demand
  45
  Pg.64-65, 66-67
  Worksheet to be issued
  46
  Pg.128-131, 135-136,137-138
  Pg.132-134
  47
  Pg.139-140,141-142
  143-145
  48
  Pg.146-147,153
  Pg: 148,149&142
  49
  Train for test
  Train for test
  50
  Test
  Test
  51
  Revision
  Revision


  Week 42
  Biology test shelved to Wednesday the 13th October.

  The following are spelling words for a spelling test on  Friday the 16th October.
  Process
  Composition
  Enzymes
  Digestion
  Muscular
  Urinate
  Suppress
  Sphincter
  Esophagus
  Health
  Microbe
  Chamber
  Ventricle
  Virus
  Bacteria
  Digestive system
  Circulatory system
  Excretory System
  Respiratory System
  Nervous System
  Squeeze
  Bolus
  Virus
  Bacteria

  Antibodies
  Week41
  Biology test on Thursday
  Children have worksheets for revision. They have to take
  the Biology textbook and notes issued in English for revision.


  The Autobiography Project

  Write an autobiography including the following:  
  • ·      Use correct structure with a beginning, middle and an end presenting your information in chronological order.
  • ·      Apply writing process skills of writing a rough draft, editing and a final copy.
  • ·      Let a friend or someone in the family read through it, if there are suggestions to make it better you can make adjustments.
  • ·      Hand it in to the teacher for correction.
  • ·      Make your own special front page by drawing painting or using your self-portrait.
  • ·      Type the work at home or at school and indicate using bracket like this: (picture) where you intend to have your picture/drawing.
  • ·      Email your final copy to Jacqueline in the following address.
  • ·      jacqueline.achieng.zettergren@stockholm.se
  There is no formal homework this week due to the Mathematics Quiz on Wednesday.
  There is also need for students to complete their Autobiographies.  Homework Week 38
  Train for test: Matteborgen 5a s.21, 83, 155 läs s.37, 95

  Work on the front page of the autobiography, collect or draw pictures for putting up your story.
  Edit the work to a final draft and hand in for correction before you type it for your final book.

  Optional

  Homework Week 35
  Matteborgen 5A:     Page 35,36 and 154
  Spelling Words   :      Adjectives  on page 3  Junior English bk 4

                                        spelling test on Thursday.


  vecka
  Classwork/uppgifter
  Homework "läxa ur matteboken
  34
  s.8-9
  s.11-12, s.10 frivilligt
  35
  s.13-14, 16-17, 18-19
  s.30
  36
  s.31-32, 33-34, 
  s.35,36 ,154
  37
  s.70-71, 72-73, 74-75
  s.76-77, s.78 frivilligt
  38
  s.79-80, 81-82, 90-91
  Öva till prov: s.21, 83, 155 läs s.37, 95
  39
  s.92-93, frågestund, PROV
  PROV på kap.1 och 3
  "

  Om du blir klar och får tid över ska du utmana dig med uppgifter på s.38-39, 96-97
  Prata med din lärare om tiden inte räcker till för dig så hittar vi en lösning.