fredag 18 december 2015

Merry Christmas and Happy New Year

Dear Parents
Thank you for a great term. Most if the Children  have improved a lot in their academic performances thanks to  parents for their continued support to their children.
There is a challenge for fifth graders to read a total of 650 books by the summer holidays. The 650 books include English books. This is an initiative by Agnes  and Patrik the other teachers of grade 5.. Our classes have very good reading habits which is very beneficial for language development. The Children have no homework however if they would like to start up with the challenge then it is optional for them to go ahead.
School starts again on the 11th of Junuary, 2016. Thanks for all the generous presents that I  always receive from you..
Have a peaceful and prosperous christmas and wishing the best for every family all the years to come.

Kindest Regards

Jacqueline Zettergrentisdag 15 december 2015

Important Dates

Program för terminsavslutningsdag 18 dec 2015

8.20 – ca 8.40                     Samling på skolgården
Klasserna står klassvis i halvcirkel med de yngsta barnen längst fram. I det mycket korta programmet ingår följande sånger;
Jingle Bells, Julen är här och We Wish You a Merry Christmas 

9.30 och 12.45                    Föreställningar i aulan: Fadderklasserna är på samma föreställning.

OBS! Inga musiklektioner denna dag. Slöjd och idrott om det går.

9.30:              F a, F b, 1 c, 2 a, 2 c, 3 a, 3 b, 4 c, 5 a, 5 c

12.45:            F c, 1 a, 1 b, 2 b, 3 c, 4 a, 4 b, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c

fredag 11 december 2015

Week 51

 Dear Parents

The Mathematics test results and the Natural Sciences Chemistry examination experiments have been carried out. The children were able to individually carry out systematic experiments and structure their results according to their initial objective which  according to Lgr 11  was to carry out systematic studies in chemistry, and to  use concepts of chemistry, its models and theories to describe and explain chemical relationships in society, nature and in people.
The study of Chemistry based its core content in :
• Carrying out simple systematic studies. Planning, execution and evaluation.,
Examining  methods for dissolving solutions and mixtures into their various components and classification of substances and material based on properties’ appearance, conductivity solubility, combustibility, and acidity.
The children are to complete their analysis of Goodnight Mr. Tom and characterization of one major character in a book of their own choice.

Next week the children will engage a large portion of their work on revision and accomplishing work left undone. For the results of the evaluation   from the inspectorate, a mail has been sent by the grade 5 Class Teachers. The overall evaluation is available on  www.johannesskola.stockholm.se

Bedömningstillfället i geografi är på måndag nästa vecka. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta, något vi har övat på i skolan genom att vara kartboksdetektiver.

Igår, torsdag, var det bedömningstillfälle i grammatik, som vid en första anblick ser ut att ha gått galant för eleverna. Som avslutning av arbetsområdet om grammatik kommer eleverna få göra egna små filmer om ordklasser, med grammatikbolaget som förlaga, i programmet iMovie.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

Viktig information till alla vårdnadshavare 

Under vecka 51, 14-18/12, går det inte att sjukanmäla elever via Skolwebben. Varken anmälan via app, sms-anmälan eller inloggning på Skolwebben fungerar, då förvaltningen byter datasystem. 
För att sjukanmäla elever ringer ni under denna vecka före kl.08.00 till en telefonsvarare på skolan, och meddelar barnets för-och efternamn, personnummer, klass och vilket datum frånvaroanmälan gäller. 


Tillfälligt nummer för frånvaroanmälan vecka 51: 08- 508 445 01

fredag 4 december 2015

Important Dates

 Week 50

7th,Dec,2015

Last Chemistry experiment

9th Dec, 2015

Firedrill

11th Dec, 2015

Lucia Parade : Children must be in the main block before 7:55

Week 51

Friday 18th 2015


End Of Term


Assembly at 8:20


Normal classes as usual.


Week 50

Dear Parents

The Christmas Bazaar is tomorrow. Many children are looking forward to it.
 The children have performed better in the spelling tests this week. The Mathematics test results will be handed in in due course. The final chemistry examination experiment will involve children mixing different powders and identifying the powders mixed by subjecting the mixtures to different tests.
 There will be a fire drill on Wednesday the 9th, Dec.
A Lucia parade will be held as usual on Friday the 11th. Grade 5b`s have to be in the main school block by 7:55 since  they will have their Lucia Parade at 8:00. Below is more clarification for the Lucia Parade.
 Luciatåget
 Så här ska det vara:

-         Alla klasser börjar 8.00. OBS! Portarna i A-huset låses 7.55. Reglera de 20 min vid något annat tillfälle under veckan.
-       De klasser som inte ska se det första luciatåget stannar i klassrummen fram tills det första tåget är klart.
-       De elever som ev kommer för sent går till F-1-huset.
-       Ca 8.25 är första tåget slut och vi låser upp portarna igen.
-       8.40 låser vi portarna och andra tåget går 8.45.
-       Inga elever i korridorerna fram tills det andra tåget är klart

Meddelande från skolsköterska Inga:
Inga vill tipsa dig om "Nu är vinterkräksjukan här - 1177 Vårdguiden - sjukdomar,
undersökningar, hitta vård, e-tjänster" på 1177 Vårdguiden.


Swedish and Social Studies
 Denna vecka har vi hunnit med att gå igenom tre ordklasser till, nämligen: prepositioner, pronomen och räkneord. Vi samtalar om ordklassen, letar ord som hör dit och använder orden i ett sammanhang. Nästa vecka, på torsdag, kommer eleverna ha ett bedömningstillfälle då de ska få sortera ett antal ord (ca 20) i rätt ordklasser (substantiv, adjektiv, verb, räkneord, prepositioner och pronomen)och motivera/förklara varför ordet hör hemma där. Vi övar i skolan, öva gärna hemma också. Jag skickar via mail några dokument och bilder som kan vara till hjälp vid repetition.

Vi har arbetat med kartbokens olika karttyper i form av arbetsbladen ”Kartboksdetektiverna” där vi tränar på att använda kartboken. Vi har även fortsatt öva på Europas namngeografi.
Öva gärna på länder och huvudstäder hemma med hjälp av appen ”Min geografi” eller någon av länkarna nedan:
Bedömningstillfället i geografi är vecka 51. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta (del 1) samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta (del 2). Vi övar i skolan.


Agnes and Jacqueline 

fredag 27 november 2015

Week 48/49


 Dear Parents

The Chemistry experiment sessions are coming to an end. The children are to do the examination part of the experiments. The children will use the skills of observation to identify one powder and two powders mixed together and draw conclusions on what they can be from their observations. The NO test results have been issued. Most of the students performed very well in the test.
  
There will also be a Mathematics test next Wednesday. Children are to train for the mathematics test.
There will be a spelling test on Friday.

Arbetet med grammatik, ordklasser, fortsätter och diskussionerna går varma i klassrummet när vi vrider och vänder på språket. Det är härligt att se att så många är verkligt intresserade av hur allt hänger ihop. Vi har letat, skrivit och komparerat adjektiv och pratat om tempus i verb samt repeterat substantiv.
Här är några länkar för att repetera hemma:
Vecka 50 kommer eleverna ha ett bedömningstillfälle då de ska få sortera ett antal ord i rätt ordklasser och motivera/förklara varför ordet hör hemma där. Vi övar i skolan.

Vi har jobbat vidare med Europa genom att arbeta med appen ”Min geografi” och vi arbetar även med kartbokens olika karttyper och tränar på så sätt att använda kartboken. Öva gärna på länder och huvudstäder hemma med hjälp av ”Min geografi” eller någon av länkarna nedan:
Bedömningstillfället i geografi är vecka 51. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta. Vi övar i skolan.

Läsläxa, minst 3 ggr 15 minuter. Läsprotokollet fylls i och lämnas in på torsdag 3/12.

Hälsningar från

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren

fredag 20 november 2015

Week 47/48


Dear Parents
 We tested 5 different white powders with vinegar, iodine and red cabbage indicator. The children could establish that that the orange colour in iodine makes substances containing starch blue black.
We went through some properties of bases, acids and alkalines. The children then tested acidity and alkalinity using the liquid from red cabbage. The children documented their hypothesis, results and conclusions. They now have a clue about what some of the powders contain.

 Some children are curious about different types of triangles, their areas and perimeters. They are also curious about finding the hypotenuse to determine the perimeter of  right angled triangles. Introduction  to pythagorus` theorem will be required. We will go through that and do some exercises .On Week 49 there will be a Mathematics test covering the topics of  Geometry , Tables and Diagrams.

The children have to complete reading Goodnight Mr. Tom. The deadline will be on Friday week 48.  For new spelling words, click on "Homework" .

Vi har kommit vidare i arbetet med ordklasser och denna vecka har vi fokuserat på substantiv. Vi har letat, skrivit och böjt dem och vi har satt ord på det vi faktiskt redan vet om substantiv (att man sätter en/ett/flera framför, att orden böjs beroende på singular/plural). Gällande svenska och arbetet med ordklasser så samtalar vi om att vi redan kan mycket av det vi ska lära oss, men att vi nu ska bli mer medvetna och förstå hur alla ord hänger ihop.
I torsdags besökte vi fadderbarnen och 5B fick läsa sina faktatexter. Det blev ett mycket uppskattat och mysigt möte!

Vi har pratat om Europas olika regioner och vad som gör att länderna inom dessa hör ihop (natur, klimat, ekonomi) och även vad som skiljer de olika regionerna åt.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

fredag 13 november 2015

Week 46/47

The children have worked with Geometry. The children who worked ahead have already started a new topic in Mathematics. (Tabell och diagram)

Systematic experiments are still being performed by the students. They document the hypothesis, procedures, observations, results and conclusions. They have observed substances that can dissolve in water and filtered out suspensions for substances that could not dissolve in water. They will document the results from observing suspensions and be introduced to crystallization. In the next experiments they will try to dissolve the substances in another liquid.


The children who have not completed “Goodnight Mr. Tom” have to take the book home for extra reading sessions. Those who have completed the book can start to read a book of their choice.

I veckan har vi kommit igång med nya arbetsområden i både SO och svenska. I svenska ska vi arbeta med och prata om hur språket är uppbyggt, hur många ord det finns och hur de hänger ihop, se LPP ”Ordklasser” skickad i separat mail. Vi är nu klara med faktatexterna.

På SO-lektionerna är temat Europa och geografi. Med hjälp av filmer, kartböcker och läromedel kommer vi lära oss om hur Europa ser ut. Vi övar namngeografi och på att jämföra länder med hjälp av kartboken, se skickad LPP även här.
Ett app-tips för att träna hemma är ”Min geografi” (40kr) där man kan öva länder och huvudstäder m.m.

Läsläxa, minst 3 ggr 15 minuter. Läsprotokollet fylls i.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

fredag 6 november 2015


English Language and Natural Sciences

We will continue to conduct systematic chemistry experiments. Many children are working on area,, perimeter and scale. We will also continue with writing process  basing emphasis on descriptive  writing.. The children have also learnt different ways to say said and asked. The children have a spelling test on Thursday next week.

Vi har pratat om pjäsen vi såg innan lovet ”Hans och Greta i Högdalen” och klassen har fått skriva fortsättningen så som de hade önskat att historien fortsatte.

Vi har även jobbat vidare med faktatexterna om ett europeiskt land. Vi arbetar utifrån tydliga mallar för att ge eleverna stöd med strukturen för vad som är viktigt att få med och hur en faktatext är uppbyggd. De färdiga texterna ska vi sedan presentera för fadderbarnen. Många är klara med sin text och skriver nu om ett eget påhittat land utifrån samma struktur.

Vi har så smått påbörjat nästa SO område, geografi, genom att prata och titta på Geografens testamente om Norden och läsa högt i vår nya högläsningsbok ”Fröken Europa”.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

onsdag 4 november 2015

Week 45


On Tuesday the children received information about poverty and conditions which some children live in other  parts of the world.

The children have been able to carry out a systematic experiment. The children examined 5 different specimens in the form of powders and crystals. They documented their findings by writing their observations and filming the process of the experiment.

They participated in the programme "Vi I femman."

Worksheets have been issued for homework for those who are done with all homework. Spelling words have been issued for a spelling test next week on Thursday.

 

Kindest Regards

 

Jacqueline Zettergren

fredag 23 oktober 2015

Autumn Holiday Week 43 and 44

Monday and Tuesday was normal schedule. On Wednesday representatives from the inspectorate  were  available with the students full time in the classroom to make an evaluation  regarding teaching and learning. The first session of the systematic experiments in Chemistry was conducted and documented. Emphasis was laid on precautions to be taken during experiments.The evaluation continued in the morning on Thursday. The students also gathered at  the assembly hall for celebrations to commemorate United Nations day.In the afternoon all grade fives went to Högdalen theatre to watch a play "Hans och Greta". Friday is Halloween celebrations.

The children are free from school the whole of next week. They are to return to school on the 2nd November, 2015.

The children have no homework on week 44 including for Swedish and Social studies.

Kindest Regards

Jacqueline Zettergren

Det finns öppet brev till alla vårdnadshavare  angående gårdagens tragiska händelse och  en länk till vår webbsida, http://www.johannesskola.stockholm.se/,

Med vänlig hälsning,

Fredrik Göthe
Bitr Rektor

Johannes Skola
Roslagsgatan 61

113 54, Stockholm


lördag 17 oktober 2015

Kemi försök


 Information till vårdnadshavare
Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema som heter ”Kemiförsök”. Temat är ett av nitton olika naturvetenskapliga teman inom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla – som drivs av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med över 100 kommuner i Sverige. Stockholms stad har deltagit i samarbetet kring NTA sedan 2001 och nu arbetar över 17000 elever på drygt 100 skolor i Stockholms stad med NTA.
Läs mer om NTA Stockholm på nta.stockholm.se
Vill du läsa mer om hur NTA är organiserat i Sverige? Gå in på ntaskolutveckling.se
Kemiförsök ger en första inblick i kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat. Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med olika vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser.
I tema ”Kemiförsök” arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll:
Kemi
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
o använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
o genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
o använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
 Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.


Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Important Dates

Thursday 22 nd, October
United Nations day . National dresses recommended if available.

Friday 23rd,October
Halloween celebrations. No scary costumes, no nuts,
 candies for a maximum of
20 crowns allowed.

Week 44 
26th-30th October.
Autumn break

Week 45
November 2nd
Students back to school
Normal schedule

fredag 16 oktober 2015English , Natural Sciences and Mathematics

We have started with Geometry. The biology test has been administered.  All the material required for the Chemistry experiments are available. The children are still working on their creative writing skills centred around descritpive writing. We will exercise more on descriptive writing before we start with argumentative texts.

Svenska/SO v 42

I måndags hade vi ett bedömningstillfälle i religion. Resultaten var mycket bra. Vi har också hunnit med en genomgång av dessa där vi tittat på elevexempel (från en annan klass), jämfört och diskuterat. Vi lämnar nu religionen för denna gång. Efter lovet kör vi igång med geografi och Europa på våra SO-timmar.

Vidare har vi fortsatt med faktatexter, upplevt ett antal härliga minutframträdanden (!) och läst en hel del.

Läxa: Läsläxa minst 3 ggr 15 min (protokollet fylls i, men lämnas in först efter tre ifyllda veckor).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

torsdag 15 oktober 2015

Halloween Celebration (Johannes skola)

HALLOWEEN
Johannes Skola är en skola med bland annat engelskspråkig kultur. En tredjedel av skolan är tvåspråkig och den engelskspråkiga kulturen genomsyrar stora delar av skolan och dess traditioner. På Johannes Skola uppmärksammar och firar vi sedan många år Valentine´s day, St:Patrick´s day samt Halloween och Thanksgiving.

Fredagen den 23/10 firar vi på Johannes Skola Halloween. Som en del av högtidens traditioner får eleverna, denna dag, ta med sig något gott för 20 kronor att äta i klassrummet. Tänk på att vi har allergiker i skolan och att allt som innehåller nötter är totalförbjudet.


Fokus ligger på att det ska vara en dag då skolan firar och inte skräms. Målet är att alla barn, små som stora ska tycka att det är en rolig upplevelse. Därför använder vi inte heltäckande masker, vapen eller överdrivet blodiga kostymer.

fredag 9 oktober 2015

Week 41 and 42

Evacuation
The evacuation exercise to Emmanuelskyrkan functioned   efficiently. The children resumed back to classes as usual.
 English
The children are now reading Goodnight Mr. Tom by
Michelle Magorian. They will be getting pre-questions after every reading sequence. The children are also to pay close attention to physical descriptions and environmental descriptions. This will be a way of integrating literature with the descriptive writing exercise that the children with be engaged into. A spelling test will be done on Friday the 16th October.
 Biology
The biology test has been shelved to Wednesday week 42. Most of the children needed the postponement in order to be adequately prepared. The children will start with an NTA project "Kemiförsök". They will perform experiments with different elements and test their solubility in different liquids. They will hypothesize, test,( involving all senses excluding taste), observe and document their findings. A revision of the Analysis of Matter will be required before the experiments are performed.
 Mathematics
The Mathematics test results were issued to the students.
The children who did not pass the test will have re-test on Wednesday week 43.
Questionnaire from School Inspection
A link for a questionnaire that had to be filled by parents from "skolinspektion" was sent some weeks ago. Please contact me by email if you did not recieve the link.

Swedish and Social Studies
Hej!

I veckan har vi förberett inför bedömningstillfället i religion på måndag. Vi har sammanfattat och repeterat. I grupper arbetade eleverna med likhetsschemat som vi sedan sammanfattade tillsammans. Vi har också diskuterat vad det kan bero på att det finns så många likheter mellan de Abrahamitiska religionerna (geografiskt läge, samma stamfader, en gud).

Vidare har vi fortsatt att samla information till de faktatexter som ska skrivas om Europeiska länder.

Igår var det meningen att läsprotokollet skulle lämnas in, ifyllt. Jag saknar fortfarande en hel del och hoppas på att få in dessa på måndag. Nästa veckas läxa från mig, till torsdagen, är att förbereda en Minutläxa (One minute of fame).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

Kindest Regards

Jacqueline Zettergren

måndag 5 oktober 2015

Important Dates


Thursday 8th October 
 Biology Test ( The Human Body and Health)


9th October, 2015
Evacuation Exercise to Emmanuels kyrkan

söndag 4 oktober 2015

What is a descriptive essay?
The descriptive essay is a genre of essay that asks the student to describe something—object, person, place, experience, emotion, situation, etc. This genre encourages the student’s ability to create a written account of a particular experience. What is more, this genre allows for a great deal of artistic freedom (the goal of which is to paint an image that is vivid and moving in the mind of the reader).
Brainstorm
If you are asked you to describe your favourite food, make sure that you write down some ideas before you begin describing it. For instance, if you choose pizza, you might start by writing down a few words: sauce, cheese, crust, pepperoni, sausage, spices, hot, melted, etc. Once you have written down some words, you can begin by compiling descriptive lists for each one.
Use Clear and Concise Language
This means that words are chosen carefully, particularly for their relevancy in relation to that which you are intending to describe.
Use Your Senses
 If you are describing something, you need to be appealing to the senses of the reader. Explain how the thing smelled, felt, sounded, tasted, or looked. Add extra details with senses.
Engage Your Thoughts
Describe emotions or feelings related to your topic, this will make you connect with the reader on a deeper level. Many have felt crushing loss in their lives, or ecstatic joy, or great satisfaction at an achievement. Tap into this emotional reservoir in order to achieve your full descriptive potential.
Leave the reader with a clear impression
Your goal is to evoke a strong sense of familiarity and appreciation in the reader. Let your reader walk away from the essay craving the very pizza you just described. You are then on your way to writing effective descriptive essays.
Be Organized

It is easy to fall into an incoherent rambling of emotions and senses when writing a descriptive essay. Strive to present an organized and logical description.

fredag 2 oktober 2015

Week 40 and 41

Dear Parents,
The Parental Conferences are coming to an end. The parents have expressed genuine concerns.
Biology
A worksheet has been issued for children to revise for the test on Thursday. Children have been urged to take their Biology text books homes including English notes.
The children are encouraged to check on the links on the blog too.
Mathematics
The test results for Mathematics will be issued on Tuesday. The children will start studying Geometry.
English
Most children have completed reading Boy by Roahl Dahl. The autobiographies will be published next week.
The children will start reading Goodnight Mister Tom by Michelle Magorian. They will also be “scaffolded” to descriptive writing.
Evacuation Exercise
The children will undergo an evacuation training in order to act in the right way during a major emergency.
This will require all adults in school leading the children to Emmanuelkyrkan.
 SO/Swedish
I veckan har barnen fått börja planera vilket europeiskt land de ska skriva faktatext om och vi har pratat om på vilket sätt vi ska samla information till och planera dessa texter. När faktatexterna är klara kommer de att läsas för fadderbarnen.

På SO-lektionerna har vi arbetat med kristendom samt repeterat likheter mellan de tre religionerna. I torsdags hade vi en multireligös guide från studieförbundet SENSUS på besök. Det pratades om och visades föremål kopplade till de Abrahamitiska religionerna. Spännande och uppskattat!

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola
Stockholm

Kindest Regards


Jacqueline Zettergren

torsdag 1 oktober 2015

Important Dates

Friday, 2nd October 2015

Music Re-test ( Reminder to some students)

Wednesday 7th October 
 Biology Test ( The Human Body and Health)


9th October, 2015
Evacuation Exercise to Emmanuels kyrkan


tisdag 29 september 2015

Scaffolding Learners to be Successful Writers

Effective writers are likely to:
Understand the purpose of writing.
Understand what they need to do with language so that it is appropriate
for the audience or purpose.
Understand how to organize and structure the overall writing and how
this organization differs according to the type of writing.
Understand that most writing is a recursive process, which requires writers
to revise, perhaps reorganize, and edit their work.
Be aware of differences between speech and writing and understand
that writing is not simply speech written down.
Draw on models of good writing and know how to go about
finding out what they don`t know, such as the spelling of a word.
Know something about the subject they are writing about.
Make their writing explicit enough for readers to understand.

Less Effective Writers
May be more concerned with the mechanics of writing such as spelling,
be overly concerned with” correctness”.
They may lack the confidence to write at length, be unaware of differences
 between different
texts types or lack and awareness of audience.
(ELALT, Pauline Gibbons pg.107)
The students will be exposed to different text types and be trained to gradually

 become effective writers.

måndag 28 september 2015

Homework Assistance (Läxhjälp)All children can get homework assistance by teachers on Mondays 15:20-16:00 and on Wednesdays from 15:00 every week. Many children have availed themselves for help.

Terminologies Learned in Biology

Microscope
Microbes
Virus
Bacteria
Antigens
Antibodies
Fever
Vaccination
Nucleic acid
Immune System
Antibiotics
Pathogens
Pneumonia
Tuberculosis
Cholera
Plague
Malaria
Meningitis

Hygiene

fredag 25 september 2015

Hallo

This week the students have focused on accomplishing their autobiographies, completing the Human Body projects. Group work has functioned smoothly.  The children are practising for the postponed Mathematics test which will be done on Wednesday. The Biology tests will be done on Wednesday week 41. Children are advised to revise the biology text-books and worksheets issued to them in preparation for the tests.
The children will be starting to work on a new book and start to do Chemistry experiments from NTA.
Parents who have not filled the questionnaire that was sent to them kindly do it. If for a reason you did not get the questionnaire please contact me by email. Check also for times allocated
for IUPs.
 Swedish and Social Studies
 I veckan har vi, bland annat, läst och jämfört olika sorters texter om ett och samma ämne, snowboards. Det blev tydligt vad som utmärker en faktatext och vad som gör en berättande text till just en sådan. Vi har även läst ut vår högläsningsbok ”Mannen utan ansikte” och barnen har fått skriva recensioner av denna. Vi har fortsatt vårt arbete med religion och läst och arbetat vidare med islam. Vi repeterar och övar på att lista de abrahamitiska religionernas likheter i ett rutschema, ett likhetsschema, liknande det som vi kommer att använda som slutuppgift på arbetsområdet.
 Nästa vecka är det läsläxa (3x15 minuter). Uppmana gärna barnen att läsa högt en del av läxan. Läsprotokollet lämnas in var 3:e torsdag (första gången vecka 41).
 P:E
Nästa vecka kör vi på idrotten vår sista vecka utomhus om vädret tillåter.
v.41 påbörjar vi inneperioden.
 Trevlig helg!
 Kindest Regards
 Jacqueline Zettergren, Agnes Halmin and Hanna Olofsson

tisdag 22 september 2015

Postoned Johannes Athletics Competitions (Johannes OS)

Hej igen,

Jag är ledsen att detta är virrigt. Nu har vi fått andra bud från skolköket och de kommer att kunna servera mat på torsdag då det skulle varit Johannes OS och matsäck. Alltså: helt vanlig dag på torsdag och INGEN MATSÄCK!

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

Hej!

Tyvärr har skolan beslutat att ställa in Johannes OS nu på torsdag. Anledningen är bland annat personalbristen och vi tror att det blir bättre att ha denna dag på vårterminen istället. Tyvärr (igen!) är maten från Sodexo avbeställd, så matsäck behöver fortfarande tas med på torsdag. Vi äter den på skolan eller kanske till och med i parken, om vädret tillåter. I vår när OS blir av kommer skolan att stå för matsäcken.

Jag meddelar klassen detta idag och hoppas att de inte blir alltför besvikna. Det kommer vara vanlig skoldag på torsdag.


Bästa hälsningar från Agnes

måndag 21 september 2015

Skolwebb Guide for Parents

Here are the instructions for how to log in, as a parent, to the Skolwebb. There’ s a video guide here: http://www.supportguider.stockholm.se/539.guide and I’ve also attached as a pdf in this e-mail.

//SusannahSusannah Elers, ikt-pedagog
Johannes skola
Roslagsgatan 51
113 54 Stockholm
Telefon: +46-076-124 74 85

E-post: susannah.elers@stockholm.se
Blogg: iktjohannes.blogspot.se

fredag 18 september 2015

Social Studies and Swedish


Denna vecka och i slutet av förra, har vi pratat en hel del om flyktingkrisen. Vi har tittat på Lilla Aktuellt och pratat om vad krisen beror på och hur vi skulle känna om vi behövde lämna våra hem. Vad skulle vi sakna? Vi har också lärt oss lite mer om Syrien. På svensklektionerna har vi jämfört berättande texter med faktatexter och instruktioner. Vi har titta på likheter och skillnader. I religion har vi läst och börjat pratat om Islam.

Barnen har fått nya läsprotokoll och läsläxan (3x15 minuter/vecka) börjar nästa vecka. Uppmana gärna barnen att läsa högt en del av läxan. Läsprotokollet lämnas in var 3:e torsdag (första gången vecka 41).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm

onsdag 16 september 2015

Important Dates

17th March
 
Parents Meeting: 17:30-19:00 for all grade fives.
 Grade 5B parents will meet in the 5B classroom.

Welcome!

22nd September

APT

24th September

Johannes OS at Kristineberg IP
Packed Lunch


måndag 14 september 2015

Proposed Times for Parental Conferences ( Utvecklingssamtal)

Dear Parents,

Here are proposed times for Parental Conferences. Please confirm with me by mail if the time
suits you. A formative assessment of every child will be on the "skolwebb" prior to the meeting.

Date
Time
Name
Friday 25th, Sept
10:00-10:30
Cynne

10:30-11:00
April

11:00-11:30
Yessenia
Monday 28th Sept
10:00-10:30


10:30-11:00
Dustin
Tuesday 29th Sept
10:30-11:00
Ayla

11:00-11:30
Alva
Wednesday 30th Sept
15:00-15:30
Kai

15:30-16:00
Timothy
Thursday 1st Oct
15:00-15:30
Elise

15:30-16:00
Felix
Friday 2nd Oct
10:00-10:30
Anna Brita

10:30-11:00
Maya

11:00-11:30
OliviaKindest Regards
Jacqueline Zettergren