onsdag 10 juni 2015

Thanks for the Generous Presents

Thanks to all parents for the lovely flowers and for the generous  token that I received.
May we continue to cooperate and teamwork towards empowering children to bring out their best potentials.


Kindest Regards


Jacqueline Zettergren

tisdag 9 juni 2015

Splendid Summer HolidayI wish all children and parents  relaxing and splendid moments during the holiday till we meet again on the 19th August,2015.Important Dates

Important Dates
10th June 2015
9:00-9:45        Meeting in the classroom
I0:00-10:45    Assembly at the school yard
11th June 2015-18th August 2015 : Summer Holidays
19th August 2015: School Start:Assembly  at the school yard at 9:00
Summer Holidays: Children are to read 1-3 books. Write a summary of the favourite book read.

Information om skriftliga omdömen

Från den 10 juni kan ni se de skriftliga omdömena på Skolwebben. Där hittar ni också kunskapskraven för årskurs 6. De skriftliga omdömena är en prognos utifrån dessa kunskapskrav. På höstens föräldramöte kommer vi att prata mer om kunskapskraven och Skolwebben och ser gärna att alla redan nu bekantar sig med Skolwebben.

Stockholm Skolwebb är grundskolans webbplattform där vårdnadshavare och elever bland annat kan se schema och ha kontakt med lärare. Du kan även följa ditt barns kunskapsutveckling, anmäla och se frånvaro och ta del av information från skolan och skolans lärare. Mer om detta kan ni läsa om på skolans hemsida.

http://www.johannesskola.stockholm.se/

http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203020

fredag 5 juni 2015

Newsletter Week 24

Dear Parents
The term has come to an end. Thanks to all parents for cooperation.
Open Day for parents
The open day was a great moment for the children and the parents who could manage to come. All the work that was shown to parents will be retained in the childrens` Portfolio and IUP files.
Bränboll (Rounders) Competition
The students won against the teachers during the rounders competitions. This was great fun for the students.
Pysics/ Technology/ Mathematics
The topic contruction and movement came to a great end. Children showed videos of the constructions to their parents. The Mathematics test results was almost 100% pass for the whole class. The topic Tables and Diagrams gave the best results ever.
Week 24
Monday
Normal schedule
 Tuesday
Football competitions teachers verses grade sixes.
Homework
No homework
Wednesday End of Term
9:00 -9:45          Meeting in the clasroom
10:00-11:00       Assembly at the school yard.
11:00                    A brief meeting by the horsechestnut tree infront of the main block
                             for a final farewell.