torsdag 24 mars 2016

Week 13 and 14

Happy Easter
Easter Around The World

A lot of time has been spent on revision for the physics test. There will be continuation of studying about Sounds in Physics and  there will be need for “laboration” of fractions  with an aim of making fractions more concrete. The relationship between fractions , percentage and decimals will be studied too. There will be a test on Percentage and Fractions on the 20th April, week 16.
There will be a lecture  conducted by Henrik Sköld for parents  on the 20th April about Children and the  Internet. Information of the location for the lecture will be given at a later date.

The children will break for Easter Holidays and be back to normal schedule at school on the
4th April, 2016. There is no homework during the Easter break, for upcoming homework click on "Homework".

Deckarna börjar bli klara. Veckan efter lovet knyter vi ihop säcken genom att läsa varandras texter, skriva rent och illustrera.

Efter påsk är det bedömningstillfälle i historia. Denna vecka har eleverna suttit i studiegrupper, diskuterat och skrivit gemensamma faktatexter utifrån nyckelorden. Vid bedömningstillfället kommer eleverna få skriva en text där de beskriver de tre samhällsförändringar med hjälp av nyckelorden som vi arbetat med.
Hemma kan ni låta barnen berätta för er om medeltiden med hjälp av nyckelorden.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm