tisdag 9 juni 2015

Important Dates

Important Dates
10th June 2015
9:00-9:45        Meeting in the classroom
I0:00-10:45    Assembly at the school yard
11th June 2015-18th August 2015 : Summer Holidays
19th August 2015: School Start:Assembly  at the school yard at 9:00
Summer Holidays: Children are to read 1-3 books. Write a summary of the favourite book read.

Information om skriftliga omdömen

Från den 10 juni kan ni se de skriftliga omdömena på Skolwebben. Där hittar ni också kunskapskraven för årskurs 6. De skriftliga omdömena är en prognos utifrån dessa kunskapskrav. På höstens föräldramöte kommer vi att prata mer om kunskapskraven och Skolwebben och ser gärna att alla redan nu bekantar sig med Skolwebben.

Stockholm Skolwebb är grundskolans webbplattform där vårdnadshavare och elever bland annat kan se schema och ha kontakt med lärare. Du kan även följa ditt barns kunskapsutveckling, anmäla och se frånvaro och ta del av information från skolan och skolans lärare. Mer om detta kan ni läsa om på skolans hemsida.

http://www.johannesskola.stockholm.se/

http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203020