fredag 16 oktober 2015English , Natural Sciences and Mathematics

We have started with Geometry. The biology test has been administered.  All the material required for the Chemistry experiments are available. The children are still working on their creative writing skills centred around descritpive writing. We will exercise more on descriptive writing before we start with argumentative texts.

Svenska/SO v 42

I måndags hade vi ett bedömningstillfälle i religion. Resultaten var mycket bra. Vi har också hunnit med en genomgång av dessa där vi tittat på elevexempel (från en annan klass), jämfört och diskuterat. Vi lämnar nu religionen för denna gång. Efter lovet kör vi igång med geografi och Europa på våra SO-timmar.

Vidare har vi fortsatt med faktatexter, upplevt ett antal härliga minutframträdanden (!) och läst en hel del.

Läxa: Läsläxa minst 3 ggr 15 min (protokollet fylls i, men lämnas in först efter tre ifyllda veckor).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm