fredag 5 februari 2016

Week 5 and 6

Cosmonova
The children visited Cosmonova and ”Naturhistoriska Museet”.The enormity of the screen and the intensity of the sounds to illustrate for example the “big bang” theory was uncomfortable for some children. The exhibitions in the Museum were fascinating to many children. When we came back the students were active in reflecting orally about the museum and in stating facts learnt
Test
The Mathematics involving the order of operations when adding, subtracting, multiplying and dividing including negative numbers will be tested. The children should go through the goals on chapter one of Matheborgen again and see to that they can achieve them. Some questions will be quite challenging. Go through the challenging section of the book.
The children are to concentrate on preparing for the test. They have no homework.
Denna vecka har vi jobbat vidare med vårt deckartema. Vi har tittat på deckare och diskuterat typiska deckardrag. Nästa vecka börjar vi planera en egen deckare utifrån exempel och mallar.
Under veckan har vi också fördjupat oss mer i arbetsområdet om Medeltiden, vi har pratat och diskuterat och börjat läsa Sigridsagor (som utspelar sig just under medeltiden).
Svenska: Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll OCH lämna in)

Hälsningar från,

Agnes Halminoch Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm