fredag 29 april 2016

Week 17 and 18

 The children have done the Mathematics test that was postponed. On Wednesday the 11th May, week 19 the children will have a test from what they have learned about sound. They will be issued with a guide on areas to concentrate on as they prepare for the test. There is also a link on the blog that is beneficial to go through in preparation for the test.
Normal routines like weekly spelling tests may change sometimes depending on the workload that the children have.
Spelling words are now available on the blog.
Next week the children will have a short week. They will be in school from Monday to Wednesday only. Children are to resume normal classes as usual on Monday the 9th May.
 Denna vecka har vi arbetat vidare med stavning. Vi har börjat från grunden med vokaler, konsonanter och stavelser. Vi har pratat om hur lång och kort vokal, mat-matt, styr dubbelteckning i svenska språket samt arbetat sammansatta ord/särskrivning och låneord. Under de närmaste veckorna kommer vi att gå igenom ett antal olika regler som styr stavningen på svenska. Det är roligt att så mycket frågor och funderingar kring stavning dyker upp hos barnen!
 Vidare har vi fortsatt med arbetsområdet om media & källkritik. Vi har diskuterat medier och pratat om begrepp som massmedier och kommunikation. 
Vi har även jobbat vidare med våra historiska podcasts. Allt detta och lite till fortsätter vi med under kortveckan 18.

Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i  läsprotokoll)
SO: Fem elever/vecka ha i läxa att välja en nyhet att ta med till skolan och presentera kort för klassen. Nästa veckas nyhetsbevakare väljs på måndag.

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5

Johannes skola