fredag 22 april 2016


The lecture about children`s internet habits was very informative. The children were guided into benefits of the use of the internet. They got concrete guides of legal issues concerning the common apps that children use frequently.
 The Mathematics test was postponed to next Wednesday. Some children have already started doing Geometry. As soon as they are done with the topics we are to cover in grade 5 they will obviously
advance to grade 6 work. If they are ahead of time they will have plenty of time to prepare for the National Tests.nThe experiments we have done with sounds have been very exciting. There are a couple of activities that they can test out at home.
I issued the children with hard copies “Application for  Mother Tongue” forms for English. This is a usual formality that students in the bi-lingual classes have to do every academic year. Please remember to hand them in as soon as you have filled them.

 kvarglömt saker kommer att finnas för påseende och hämtning nästa vecka, dvs v 17, i aulan. Det som är kvar därefter skänks/ alternativ slängs bort.

I veckan har vi kommit igång med de två nya arbetsområden inom svenska och SO, Media och källkritik (samhällskunskap) och Stavning (svenska). Vi har pratat om vad vi ska lära oss (målen) och vi har också börjat prata om hur korta och långa vokaler påverkar stavningen samt om begrepp som källkritik, trovärdighet, massmedier och primär- och sekundärkälla.

Svenska: Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll)
Några elever har istället för obligatorisk läsläxa i läxa att skriva klart deckaren och
lämna in alternativt skicka till Agnes.
SO: fr.o.m. nästa vecka kommer tre elever/vecka ha i läxa att välja en nyhet att ta med
till skolan och presentera kort för klassen.
Nästa vecka är det Timothy, Ayla och Elises tur.

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola
Stockholm

Inga Danielsson
Skolsköterska, Skolhälsovården
Johannes skola
Roslagsgatan 61
113 54 Stockholm

Telefon: 08-508 44 508