tisdag 7 juni 2016

Important Dates


Wednesday 8th
All school books handed in

Thursday 9th

End of Term

9:45  brief meeting in the classroom

10:00-11 : Assembly at the school yard

11:00:  Brief meeting in the classroom to say farewell.

Från den 9 juni kan ni se de skriftliga omdömena på Skolwebben. Där hittar ni också kunskapskraven för årskurs 6. De skriftliga omdömena är en prognos utifrån dessa kunskapskrav. På höstens föräldramöte kommer vi att prata mer om kunskapskraven, Skolwebben och betyg.

 Stockholm Skolwebb är grundskolans webbplattform där vårdnadshavare och elever bland annat kan följa kunskapsutvecklingen. Mer om detta kan ni läsa om på skolans hemsida.
18th August 2016
School opens.

Assembly at the school yard at 9:00

Thereafter  Normal classes to 13:30.

There is a unanimous agreement to read three books during the summer holidays.
Choose your favourite of the three books to write a summary on.
The summary will be sent to the class teacher  to be optionally published on the ( "Books" and Creative Writing)  part of the school blog.