fredag 25 september 2015

Hallo

This week the students have focused on accomplishing their autobiographies, completing the Human Body projects. Group work has functioned smoothly.  The children are practising for the postponed Mathematics test which will be done on Wednesday. The Biology tests will be done on Wednesday week 41. Children are advised to revise the biology text-books and worksheets issued to them in preparation for the tests.
The children will be starting to work on a new book and start to do Chemistry experiments from NTA.
Parents who have not filled the questionnaire that was sent to them kindly do it. If for a reason you did not get the questionnaire please contact me by email. Check also for times allocated
for IUPs.
 Swedish and Social Studies
 I veckan har vi, bland annat, läst och jämfört olika sorters texter om ett och samma ämne, snowboards. Det blev tydligt vad som utmärker en faktatext och vad som gör en berättande text till just en sådan. Vi har även läst ut vår högläsningsbok ”Mannen utan ansikte” och barnen har fått skriva recensioner av denna. Vi har fortsatt vårt arbete med religion och läst och arbetat vidare med islam. Vi repeterar och övar på att lista de abrahamitiska religionernas likheter i ett rutschema, ett likhetsschema, liknande det som vi kommer att använda som slutuppgift på arbetsområdet.
 Nästa vecka är det läsläxa (3x15 minuter). Uppmana gärna barnen att läsa högt en del av läxan. Läsprotokollet lämnas in var 3:e torsdag (första gången vecka 41).
 P:E
Nästa vecka kör vi på idrotten vår sista vecka utomhus om vädret tillåter.
v.41 påbörjar vi inneperioden.
 Trevlig helg!
 Kindest Regards
 Jacqueline Zettergren, Agnes Halmin and Hanna Olofsson