fredag 18 september 2015

Social Studies and Swedish


Denna vecka och i slutet av förra, har vi pratat en hel del om flyktingkrisen. Vi har tittat på Lilla Aktuellt och pratat om vad krisen beror på och hur vi skulle känna om vi behövde lämna våra hem. Vad skulle vi sakna? Vi har också lärt oss lite mer om Syrien. På svensklektionerna har vi jämfört berättande texter med faktatexter och instruktioner. Vi har titta på likheter och skillnader. I religion har vi läst och börjat pratat om Islam.

Barnen har fått nya läsprotokoll och läsläxan (3x15 minuter/vecka) börjar nästa vecka. Uppmana gärna barnen att läsa högt en del av läxan. Läsprotokollet lämnas in var 3:e torsdag (första gången vecka 41).

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm