fredag 4 december 2015

Week 50

Dear Parents

The Christmas Bazaar is tomorrow. Many children are looking forward to it.
 The children have performed better in the spelling tests this week. The Mathematics test results will be handed in in due course. The final chemistry examination experiment will involve children mixing different powders and identifying the powders mixed by subjecting the mixtures to different tests.
 There will be a fire drill on Wednesday the 9th, Dec.
A Lucia parade will be held as usual on Friday the 11th. Grade 5b`s have to be in the main school block by 7:55 since  they will have their Lucia Parade at 8:00. Below is more clarification for the Lucia Parade.
 Luciatåget
 Så här ska det vara:

-         Alla klasser börjar 8.00. OBS! Portarna i A-huset låses 7.55. Reglera de 20 min vid något annat tillfälle under veckan.
-       De klasser som inte ska se det första luciatåget stannar i klassrummen fram tills det första tåget är klart.
-       De elever som ev kommer för sent går till F-1-huset.
-       Ca 8.25 är första tåget slut och vi låser upp portarna igen.
-       8.40 låser vi portarna och andra tåget går 8.45.
-       Inga elever i korridorerna fram tills det andra tåget är klart

Meddelande från skolsköterska Inga:
Inga vill tipsa dig om "Nu är vinterkräksjukan här - 1177 Vårdguiden - sjukdomar,
undersökningar, hitta vård, e-tjänster" på 1177 Vårdguiden.


Swedish and Social Studies
 Denna vecka har vi hunnit med att gå igenom tre ordklasser till, nämligen: prepositioner, pronomen och räkneord. Vi samtalar om ordklassen, letar ord som hör dit och använder orden i ett sammanhang. Nästa vecka, på torsdag, kommer eleverna ha ett bedömningstillfälle då de ska få sortera ett antal ord (ca 20) i rätt ordklasser (substantiv, adjektiv, verb, räkneord, prepositioner och pronomen)och motivera/förklara varför ordet hör hemma där. Vi övar i skolan, öva gärna hemma också. Jag skickar via mail några dokument och bilder som kan vara till hjälp vid repetition.

Vi har arbetat med kartbokens olika karttyper i form av arbetsbladen ”Kartboksdetektiverna” där vi tränar på att använda kartboken. Vi har även fortsatt öva på Europas namngeografi.
Öva gärna på länder och huvudstäder hemma med hjälp av appen ”Min geografi” eller någon av länkarna nedan:
Bedömningstillfället i geografi är vecka 51. Eleverna ska kunna sätta ut minst 10 och helst fler än 20 länder och huvudstäder på en blindkarta (del 1) samt använda en kartbok för att ta reda på och förklara fakta (del 2). Vi övar i skolan.


Agnes and Jacqueline