tisdag 15 december 2015

Important Dates

Program för terminsavslutningsdag 18 dec 2015

8.20 – ca 8.40                     Samling på skolgården
Klasserna står klassvis i halvcirkel med de yngsta barnen längst fram. I det mycket korta programmet ingår följande sånger;
Jingle Bells, Julen är här och We Wish You a Merry Christmas 

9.30 och 12.45                    Föreställningar i aulan: Fadderklasserna är på samma föreställning.

OBS! Inga musiklektioner denna dag. Slöjd och idrott om det går.

9.30:              F a, F b, 1 c, 2 a, 2 c, 3 a, 3 b, 4 c, 5 a, 5 c

12.45:            F c, 1 a, 1 b, 2 b, 3 c, 4 a, 4 b, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c