tisdag 19 januari 2016

Collective Parents Meeting

Hej,

Vårens föräldramöte den 3/2 enligt kalendariet har blivit framflyttat till senare under terminen. Vi återkommer med ett datum.
Vårens föräldramöten är ju så kallade temamöten (förra året var temat läxor). I år kommer temat vara nätet och sociala medier.
En föreläsare kommer bjudas in till detta och det är anledningen till senarelagt datum.

Hälsningar från,

Agnes Halmin
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm