fredag 22 januari 2016

Week 4The children have been great during the week. They have behaved well and worked very hard and a majority have handed in their assignments in time.  4-5 children are still dominant and take up so much space from other children who internalise their frustration since time is robbed of them when the few classmates spoil the study atmosphere. Many parents have been cooperative and helpful when they get information to talk to their children while some whose children continue to disturb the working environment take defensive positions. I will concentrate Parental Conference times mainly on discussing the formative assessment of the children and what can strengthen their academic work.  The meeting will centre on the learners self-assessment pinpointing mainly their strengths. The list for the times  have been updated.

Date
Time
Student
25th January, 2016
9:00-9:30
Sam

9:30:00-10:00
April

10:00-10:30
Kai

10:30-11:00
Alva

11:00-11:30
Dustin
12:30-13:00
Elise

13:00-13:30
Maya

13:30-14:00
Yessenia

14:00-14:30
Olivia

14:30-15:00
Timothy
27th January,2016
8:30-9:00
Felix

9:00-9:30
Anna Brita

10:00-10:30
Sam

10:30-11:00
Anna

11:00-11:30
Ayla
12:30-13:00
Cyanne

We continue with studying Astrology, Rational Numbers , Literature ,  different genres of writing. Homework has been updated.

I torsdags var vi i Rikssalen på slottet och såg föreställningen ”Musiken som försvann”. Det var en härlig och förhoppningsvis ny upplevelse för de flesta. En del av skolans uppgift är ju att vidga elevernas värld och ge möjligheter till att prova på nya saker.

Veckan som gått har vi arbetat med de grammatikfilmer som klassen gör som en avslutning på vårt ordklassarbete. Vi har haft genomgång av grammatik- och geografiproven.

Torsdag 28/1 Svenska: Läsläxa i läsutmaningen, minst 3 gånger 15 minuter (fyll i läsprotokoll)

Hälsningar från,

Agnes Halmin och Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm