fredag 20 november 2015

Week 47/48


Dear Parents
 We tested 5 different white powders with vinegar, iodine and red cabbage indicator. The children could establish that that the orange colour in iodine makes substances containing starch blue black.
We went through some properties of bases, acids and alkalines. The children then tested acidity and alkalinity using the liquid from red cabbage. The children documented their hypothesis, results and conclusions. They now have a clue about what some of the powders contain.

 Some children are curious about different types of triangles, their areas and perimeters. They are also curious about finding the hypotenuse to determine the perimeter of  right angled triangles. Introduction  to pythagorus` theorem will be required. We will go through that and do some exercises .On Week 49 there will be a Mathematics test covering the topics of  Geometry , Tables and Diagrams.

The children have to complete reading Goodnight Mr. Tom. The deadline will be on Friday week 48.  For new spelling words, click on "Homework" .

Vi har kommit vidare i arbetet med ordklasser och denna vecka har vi fokuserat på substantiv. Vi har letat, skrivit och böjt dem och vi har satt ord på det vi faktiskt redan vet om substantiv (att man sätter en/ett/flera framför, att orden böjs beroende på singular/plural). Gällande svenska och arbetet med ordklasser så samtalar vi om att vi redan kan mycket av det vi ska lära oss, men att vi nu ska bli mer medvetna och förstå hur alla ord hänger ihop.
I torsdags besökte vi fadderbarnen och 5B fick läsa sina faktatexter. Det blev ett mycket uppskattat och mysigt möte!

Vi har pratat om Europas olika regioner och vad som gör att länderna inom dessa hör ihop (natur, klimat, ekonomi) och även vad som skiljer de olika regionerna åt.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola

Stockholm