fredag 13 november 2015

Week 46/47

The children have worked with Geometry. The children who worked ahead have already started a new topic in Mathematics. (Tabell och diagram)

Systematic experiments are still being performed by the students. They document the hypothesis, procedures, observations, results and conclusions. They have observed substances that can dissolve in water and filtered out suspensions for substances that could not dissolve in water. They will document the results from observing suspensions and be introduced to crystallization. In the next experiments they will try to dissolve the substances in another liquid.


The children who have not completed “Goodnight Mr. Tom” have to take the book home for extra reading sessions. Those who have completed the book can start to read a book of their choice.

I veckan har vi kommit igång med nya arbetsområden i både SO och svenska. I svenska ska vi arbeta med och prata om hur språket är uppbyggt, hur många ord det finns och hur de hänger ihop, se LPP ”Ordklasser” skickad i separat mail. Vi är nu klara med faktatexterna.

På SO-lektionerna är temat Europa och geografi. Med hjälp av filmer, kartböcker och läromedel kommer vi lära oss om hur Europa ser ut. Vi övar namngeografi och på att jämföra länder med hjälp av kartboken, se skickad LPP även här.
Ett app-tips för att träna hemma är ”Min geografi” (40kr) där man kan öva länder och huvudstäder m.m.

Läsläxa, minst 3 ggr 15 minuter. Läsprotokollet fylls i.

Hälsningar från,

Agnes Halmin and Jacqueline Zettergren
Lärare år 5
Johannes skola